Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
SIMP jest stowarzyszeniem twórczym o charakterze naukowo-technicznym, którego dążeniem jest wykorzystanie intelektu swoich członków, bogactw przyrody, tworzenie klimatu solidarności koleżeńskiej, a także dbanie o rozwój gospodarczy kraju i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej.


Zasadnicze cele działalności SIMP

 • krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
 • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz gospodarki
 • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
 • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
 • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 • troska o zabytki techniki, kultury materialnej i ochronę środowiska naturalnego,
 • propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej

 

Zobacz nasze archiwum techniki

 

Komunikaty
 • TRM SIMP Oddział w Poznaniu planuje przeprowadzićodpłatne szkolenie na specjalność 830 (wycena maszyn, urządzeń i pojazdów) Szkolenie odbędzie się w Zamku w Rydzynie na początku grudnia i będzie trwało dwa dni. Wszystkich zainteresowanych tym szkoleniem prosimy o wstępne zgłoszenie do sekretariatu SIMP Poznań do 30 września br.  
 •                                                     
 • 03.03.2017 na Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Witolda Kaweckiego ( relacja z uroczystości w aktualnościach).
 • Zebranie Prezydium Oddziału SIMP odbędzie się dnia xx.xx.2017r w Domu Technika w sali nr 203 o godz. 
 • Zebranie Zarządu Oddziału SIMP oraz odsłonięcie Tablicy poświęconej prof. Adamowi Kręglewskiemu odbędzie się dnia 08.09.2017r w Zamku SIMP w Rydzynie o godz. 16.00

 

 

Od 01.01.2015 r. nowy adres e-mail:  sekretariat@simp-poznan.pl