Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
SIMP jest stowarzyszeniem twórczym o charakterze naukowo-technicznym, którego dążeniem jest wykorzystanie intelektu swoich członków, bogactw przyrody, tworzenie klimatu solidarności koleżeńskiej, a także dbanie o rozwój gospodarczy kraju i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej.


Zasadnicze cele działalności SIMP

 • krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
 • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz gospodarki
 • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
 • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
 • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 • troska o zabytki techniki, kultury materialnej i ochronę środowiska naturalnego,
 • propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej

 

Zobacz nasze archiwum techniki

 

Komunikaty                                                    
 • Zebranie Prezydium Oddziału SIMP odbędzie się dnia xx.xx. 2019r w Domu Technika w AHT o godz. 16.00

   • Zebranie Zarządu Oddziału SIMP  odbędzie się xx.xx..2019 r. w Domu Technika w AHT o godz. 17.00

   • Spotkanie poety i mechanika SŁÓW-MIARKA odbędzie się 28.06.br. w Domu Technika sala 119 godz. 18.00
   • Wycieczka Kolejka Wąskotorową  Środa Wlkp -Zaniemyśl odbędzie się 29.06.br szczególy w sekretariacie SIMP
   • nowy adres e-mail:  sekretariat@simp-poznan.pl