Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku

życzymy wszystkim naszym Członkom, Partnerom i Sympatykom,

szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej. 


Zarząd

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
SIMP jest stowarzyszeniem twórczym o charakterze naukowo-technicznym, którego dążeniem jest wykorzystanie intelektu swoich członków, bogactw przyrody, tworzenie klimatu solidarności koleżeńskiej, a także dbanie o rozwój gospodarczy kraju i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej.


Zasadnicze cele działalności SIMP

  • krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
  • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz gospodarki
  • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
  • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
  • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
  • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
  • troska o zabytki techniki, kultury materialnej i ochronę środowiska naturalnego,
  • propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej

 

Zobacz nasze archiwum techniki

 

Komunikaty

 

 

Od 01.01.2015 r. nowy adres e-mail:  sekretariat@simp-poznan.pl