Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu