Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

330500 Plan gorzelni

330501 Projekt gorzelni

330502 Plan gorzelni

330503 Schemat produkcji etylenu

330504 Aparat rektyfikacyjny

330505 Aparatu rektyfikacyjneg

330506 Aparat rektyfikacyjny czteropółkowy

330507 Aparat do destylacji

330508 Aparatura "E Barbet"

330509 Aparatu dla rektyfikacji

330510 Aparatu dla rektyfikacji

330511 Aparatu dla rektyfikacji

330512 Aparatu dla rektyfikacji

330513 Aparatu dla rektyfikacji

330514 Aparatu dla rektyfikacji

330515 Tężnia dwudziałowa

330516 Aparatu dla rektyfikacji

330517 Mmeszalnik

330518 Gorzelni "Wilanów"

330519 Gorzelni "Wilanów"

330520 Gorzelni "Wilanów"

330521 Gorzelni "Żyrardów "

330522 Gorzelni "Żyrardów "

330523 Kolumny destylacyjne

330524 Wyparka miedziana

330525 Aparat "Barbeta"

330526 Rozlewaczka

330527 Rozlewaczka pozioma

330528 Rozlewaczka czteronalewakowa

330529 Zmywarka

330530 Odparnica przepustowa

330531 Odparnica przepustowa

330532 Odparnica przerzutowa

330533 Odparnica przepustowa

330534 Mieszalnik z podgrzewaczem

330535 Mieszalnik ciśnieniowy

330536 Zbiornik do brzeczki

330537 Mieszalnik brzeczki

330538 Aparatu rektyfikacyjny

330539 Schemat produkcji …

330540 Wózek

330541 Waga do płynów

330542 Wózek rozlewniczy

330543 Wózek

330544 Wózek rozlewniczy

338500 Krochmalnia rolnicza

338501 Passburg do krochmalni

338502 Sito rafinucyjne

338503 Waga rejmana

338504 Waga bębnowa

Dokumentacja maszyn i urządzeń