Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Ak70 Kocioł płomiennikowy

img337 Kocioł płomiennikowy

img337 Kocioł płomiennikowy

img034 lokomobila

Ak 028 Kocioł

10501 Kocioł

Dokumentacja maszyn i urządzeń