Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Ak70 Kocioł płomiennikowy

img337 Kocioł płomiennikowy

img337 Kocioł płomiennikowy

img034 lokomobila

Ak 028 Kocioł

80514 Lokomobila stacyjna - strona prawa

 samolot

70500 Charakterystyki parowozów

10501 Kocioł

80515 Lokomobila stacyjna - strona lewa

70505 Parowóz Ty 23

80517 Zespół prądotwórczy

70506 Parowóz Ty 23

80518 Zespół prądotwórczy

70507 Parowóz Ty 23

80519 Zespół prądotwórczy

80520 Lokomobila stacyjna

70508 Parowóz Ty 23.

70511 Parowóz Ty 23

80521 Zespół napędpwy

80522 Lokomobila

70512 Parowóż Ty51 nr 232

80523 Montaż lokomobili

70513 Parowóz OKl 27

80524 Elementy kotła

70514 Parowóz OKl27

80525 Montaż lokomobili

70515 Parowóz Okl-27

80526 Montaż lokomobili

70516 Parowóz OKl 27

80527 Montaż lokomobili

70517 Parowóz Pu 29

70518 Parowóz Pu 29

80528 Wymontowany wymiennik ciepła

80529 Montaż lokomobili

70519 Parowóz Pu 29

70520 Parowóz Pu 29

80530 Zespół prądotwórczy

70521 Parowóz Pu 29

80531 Urządzenia zabudowane na lokomobili

80532 Lokomobila

70523 Parowóz Pu 29

80533 Montaż lokomobili

70525 Parowóz 1-F-2

70526 Parowóz 1-F-2

80534 Urządzenia sterujące lokomobili.

80535 Montaż lokomobili

70528 Parowóz 1-F-2

80536 Kadłub lokomobili

70529 Parowóz 1-F-2

Dokumentacja maszyn i urządzeń