Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

320500 Kotły dla strawy

330500 Plan gorzelni

320501 Kotły dla strawy, kawy i grzejnik wody

330501 Projekt gorzelni

320502 Kotły dla strawy

330502 Plan gorzelni

320503 Kotły warzelne dwupłaszczowe

330503 Schemat produkcji etylenu

330504 Aparat rektyfikacyjny

320504 Wanny miedziane

330505 Aparatu rektyfikacyjneg

320505 Wanna miedziana

330506 Aparat rektyfikacyjny czteropółkowy

320506 Ugniatarka do ciasta

330507 Aparat do destylacji

320507 Kuchnie polowe

330508 Aparatura "E Barbet"

320508 Kuchnia polowa-konna

330509 Aparatu dla rektyfikacji

320509 Kuchnie polowe

330510 Aparatu dla rektyfikacji

320510 Kuchnia polowa-konna

330511 Aparatu dla rektyfikacji

326500 Gniotownik do słodu

330512 Aparatu dla rektyfikacji

326502 Kadzia do piwa

330513 Aparatu dla rektyfikacji

326503 Chłodnica do piwa

330514 Aparatu dla rektyfikacji

326504 Pasteryzator zbiornikowy do piwa

326505 Chłodnica do kadki drożdżowej

330515 Tężnia dwudziałowa

330516 Aparatu dla rektyfikacji

326506 Odparnica talerzowa

330517 Mmeszalnik

326507 Suszarnia próżniowa

326508 Autoklaw

330518 Gorzelni "Wilanów"

330519 Gorzelni "Wilanów"

326509 Suszarnia próżniowa-otwarta

330520 Gorzelni "Wilanów"

326510 Suszarnia próżniowa

326511 Alembik

330521 Gorzelni "Żyrardów "

326512 Dno kapslowe

330522 Gorzelni "Żyrardów "

326513 Aparat zmiękczający wodę

330523 Kolumny destylacyjne

326514 Regulator wody do wodociągów

330524 Wyparka miedziana

Dokumentacja maszyn i urządzeń