Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

145 501 Wagon do kwasów

145502 Wagon cysterna.

145503 Wagon cysterna

145504 Pociąg cystern.

145505 Wagon specjalny

145506 Wagon pocztowy.

145507 Wagon pocztowy

145508 Wagon do przewozu ryb.

145509 Wagon do przewozu ryb.

145510 Wagon do przewozu ryb.

145512 Wagon do przewozu ryb.

145513 Wagon do przewozu piwa

145514 Pociąg z wagonami specjalnymi.

145515 Wagon lodownia.

145516 Pojemniki z suchym lodem

145517 Pociąg z wogonami lodownia.

145518 Pociąg z wogonami lodownia

145519 Wagon lodownia

145520 Wagon lodownia

145521 Odbiór wagonu lodowni

145522 Zestawienie wagonu chłodnia.

145523 Wagon chłodnia - wnętrze

145524 Wagon chłodnia - wnętrze

145525 Wagon chłodnia - wnętrze

145526 Wagon chłodnia - wnętrze

145527 Wagon chłodnia - wnętrze

145528 Wagon chłodnia załadowany skrzyniami z jajami

145531 Izolacja wagonu lodownia

145535 Secjalny wagon ładowczy

145529 Izolacja wagonu lodownia

145530 Izolacja wagonu lodownia

145534 Wnętrze wagonu lodownia

145532 Instalacja w wagonie lodownia

145533 Fragment wagonu sypialnego.

Dokumentacja maszyn i urządzeń