Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

500 zestawfoto

Dokumentacja maszyn i urządzeń