Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Fachowcy

Euroinżynier

Tytuł zawodowy nadawany przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI - utworzona w 1951r. z siedzibą w Brukseli (do maja 1997r.: Paryż), zrzesza 27 krajów w tym Polskę od 1992r., posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy.

Cele FEANI

    • umacnianie zawodowej tożsamości inżynierów w Europie,
    • ułatwianie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów oraz ochrony ich tytułów,
    • sprzyjanie swobodnemu przepływowi inżynierów w Europie i świecie,
    • dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia inżynierów i ich praktyki zawodowej oraz ich regularny przegląd,
    • dostarczanie przyszłym pracodawcom danych o inżynierach.

Wymogi ubiegania się o tytuł EUR ING

 • dyplom ukończenia uczelni technicznej znajdującej się w indeksie FEANI (PP - wszystkie kierunki studiów dziennych: Automatyka, Budownictwo, Technologia Chemiczna, Informatyka, Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Inżynieria Środowiska (Inżynieria Sanitarna), Ochrona Środowiska, Inżynieria Materiałowa Mechanika i Budowa Maszyn, Fizyka Techniczna, Transport).
 • 2 - letnie doświadczenie inżynierskie, - czynna znajomość jednego z języków FEANI (ang., franc., niem.),
 • członkostwo w narodowym stowarzyszeniu inżynierskim (np. SIMP).

Tytuł EUR ING daje inżynierom:

 • "paszport" oraz lepszy start do wykonywania zawodu w kraju oraz za granicą, jest uznawany także w USA, Kanadzie i Australii,
 • szansę znalezienia się w sieci INTERNET w celu nawiązania kontaktów zagranicznych,
 • nie wymaga nostryfikacji dyplomu (długotrwały i kosztowny proces).

Preferencje przy ubieganiu się o tytuł EUR ING stanowią:

 • wpis do rejestru FEANI na podstawie:
  • dyplomu ukończenia uczelni technicznej,
  • członkostwa w stowarzyszeniu inżynierskim,
  • dostateczna znajomość jednego z języków FEANI.
  • uzyskanie specjalizacji zawodowej inżynierów.

 

Informacje szczegółowe udziela:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP
Poznań ul. Wieniawskiego 5/9 pok. 214
tel. 853 65 44
Dom Technika.