Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

DOM TECHNIKA

ul. Henryka Wieniawskiego 5/9
61-712 POZNAŃ

tel./fax 061 853 65 44
Sekretariat Zarządu Oddziału SIMP - Poznań

e-mail: sekretariat@simp.poznan.pl

Sekretariat czynny we wtorki i czwartki
w godzinach 11:00-14:00

Kontakt z Prezesem Oddziału w godzinach pracy sekretariatu
tel 061 853 68 05 wew.367
lub 081 853 65 44
e-mail: prezes@simp.poznan.pl