Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Władze Oddziału

Sąd Koleżeński

Kadencja 2014-2018 r.

Wiesław Nowikowski Przewodniczący
Jerzy Tyrcha Z-ca Przewodniczącego
Ryszard Tietz Sekretarz
Stanisław Nowakowski Członek
Stanisław Chutkowski Członek
 

Kontakt z Sądem Koleżeńskim poprzez Sekretariat SIMP-u
Oddział w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 5/8
61-712 Poznań
tel./fax (61) 853 65 44
e-mail: sekretariat@simp.poznan.pl