Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Organizacja Oddziału

Sekretariat Oddziału

Nasza siedziba i sekretariat


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich Oddział w Poznaniu

Siedziba Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich Oddział w Poznaniu

ul. Henryka Wieniawskiego 5/9
61-712 POZNAŃ

tel./fax 061 853 65 44
Sekretariat Zarządu Oddziału SIMP - Poznań

e-mail: sekretariat@simp-poznan.pl

Sekretariat czynny we wtorki i czwartki
w godzinach 11:00-14:00. Pokój 203

Kontakt z Prezesem Oddziału w godzinach pracy sekretariatu
tel 061 853 68 05 wew.367
lub 061 853 65 44
e-mail: sekretariat@simp-poznan.pl