Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

TWÓRCY TECHNIKI

Osoby wyróżnione tytułem TWÓRCA TECHNIKI

  • Dr hab. inż. mech. Marian Medwid
  • Mgr inż. mech. Stanisław Jankowiak
  • Dr inż. mech. Adam Kręglewski (pośmiertnie)

 

Idea tytułu TWÓRCA TECHNIKI

Zawód inżyniera mechanika to jedna z najpiękniejszych profesji uprawiana w zmieniającej się formie od zarania ludzkości, od momentu kiedy człowiek zaczął tworzyć i usprawniać swoje narzędzia pracy pomocne w walce o przetrwanie. Wykonywanie tego zawodu jest źródłem satysfakcji, umożliwia realizację zawodowych aspiracji i przede wszystkim pozwala na spełnienie życiowej misji tworzenia postępu technicznego. Jest więc czymś więcej niż tylko działaniem w celu zdobycia środków utrzymania. Zawód ten uprawiają głównie osoby mające dar tworzenia rzeczy nowych, dysponujące odpowiednimi możliwościami intelektualnymi i wytrwałością w dążeniu do określonego celu. Zdają sobie sprawę, że ich działalność to tworzenie postępu technicznego w dużym stopniu wpływającego na rozwoju ludzkiej cywilizacji. Trudno sobie wyobrazić dalszy rozwój nauki, techniki czy prowadzenie działalności przemysłowej bez udziału inżynierów. Takie rozumienie inżynierskiej profesji jest źródłem jej wysokiej rangi w społeczeństwie, która w ostatnich dziesięcioleciach uległa osłabieniu. Działalność inżynierską w Polsce utożsamia się z działalnością rzemieślniczą polegającą głównie na powielaniu różnych czynności. Pisanie tekstów piosenek zaliczanych do pop kultury uważa się za twórczość, a projektowanie samochodów, obrabiarek czy silników, to w powszechnym odczuciu działalność rzemieślnicza. Środowisko inżynierskie z tym poglądem się nie zgadza. Działalność inżynierska polegająca na tworzeniu rzeczy nowych to również twórczość techniczna i nie jest działalnością drugorzędną w stosunku do twórczości w kulturze. O tym często w swych wystąpieniach mówił profesor Janusz Tymowski, Członek Honorowy SIMP. Zadaniem stowarzyszeń naukowo technicznych, w tym SIMP, powinno być pokazanie społeczeństwu prawdziwego oblicza inżynierskiego zawodu, wówczas inżynierskie osiągnięcia będą miały wysoką rangę w powszechnym odczuciu i traktowane na równi z działalnością w kulturze. Głównie dla realizacji tego celu Oddział SIMP w Poznaniu w dniu 21 lutego 2008 roku ustanowił Tytuł „TWÓRCA TECHNIKI”.

Na wniosek Kapituły przyznawany jest osobom (głównie członkom SIMP), które mają znaczące dokonania w tworzeniu techniki. O przyznanie tytułu „TWÓRCA TECHNIKI” nie decydują stopnie naukowe, tytuły zawodowe, dyplomy uczelni czy liczba publikacji. Liczą się głównie opracowane i wdrożone konstrukcje, technologie lub dokonania organizacyjne, które w momencie wdrażania przedstawiają parametry techniczne i wskaźniki ekonomiczne na światowym poziomie. Za przyznanie tego wyróżnienia nie są pobierane żadne opłaty w celu pokrycia kosztów związanych z procedurą przyznawania tytułu „TWÓRCA TECHNIKI” ( TT ). Wszelkie koszty pokrywa Zarząd Oddziału SIMP w Poznaniu, co niewątpliwie wpływa na obiektywizm przyznawania tytułu TT. Obiektywizmu pilnuje Kapituła, powoływana przez Zarząd Oddziału na 5 lat, która decyzje podejmuje w głosowaniu tajnym, a jej werdykt nie podlega procedurze odwołania. Kandydatów do tytułu TT nie mogą zgłaszać jednostki organizacyjne Oddziału. Dokonuje tego Kapituła wybierając kandydatów spośród osób, których życiorysy zawodowe są w zbiorach Archiwum Historii Techniki Oddziału SIMP w Poznaniu. Taka metoda wyboru kandydatów wpływa również na wiarygodność przyznawania tytułu „TWÓRCA TECHNIKI”, ponieważ zmniejsza możliwości wywierania nacisków przez różne jednostki organizacyjne.

Zarząd Oddziału SIMP w Poznaniu ustanawiając tytuł TT miał na celu:

  • wyróżnianie i honorowanie osób mających znaczące dokonania w tworzeniu techniki,
  • podnoszenie rangi twórczych inżynierskich dokonań,
  • popularyzację twórców techniki oraz ich osiągnięć,

 

Pokazywanie społeczeństwu osiągnięć technicznych przyczyniających się do rozwoju cywilizacyjnego.
Osoby wyróżnione tytułem TT na specjalnej sesji otrzymują dyplom oraz statuetkę ( Nike Poznańskiego SIMP), której autorem jest artysta rzeźbiarz Kazimierz Rafalik mający także dyplom mgr. inż. mechanika. Tytuł „TWÓRCA TECHNIKI” mogą także otrzymać osoby zmarłe, których dokonania twórcze w technice nie są kwestionowane. Osoby wyróżnione tytułem TT są wpisywane na Listę „TWÓRCA TECHNIKI”. Regulamin przyznawania tytułu „TWÓRCA TECHNIKI”, został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału SIMP w Poznaniu w dniu 20 lutego 2009 roku.

 

Piotr Janicki
Prezes O/SIMP