Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Fachowcy

Wykładowca SIMP

Tytuł

Nadawany członkom SIMP w uznaniu wysokich kwalifikacji zawodowych i poziomu etycznego,

Tytuł nadawany jest przez Komisję Weryfikacyjną Wykładowców SIMP powoływaną przez Zarząd Główny SIMP na podstawie regulaminy postępowania kwalifikacyjnego.

Wstępną weryfikację i opiniowanie wniosków swych członków prowadzi Oddział SIMP w Poznaniu

Informacje szczegółowe w tym tryb postępowania przy ubieganiu się o nadanie stopnia specjalizacji udziela:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich -SIMP
Poznań ul. Wieniawskiego 5/9 pok. 214
tel. 853 65 44
Dom Technika.