Zapraszamy na Zebranie Zarządu w dniu 20.02.2024 godz. 15,30 w klubie Mechanika
DSC02600.JPG
2021-11-08

11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Opowiedz mi swoimi słowami

                                                 Szkic literacki z narodzin polskiej niepodległości

 

Posłuchaj mnie Wnusiu – powstałam jak feniks 

z królewskich popiołów Polski.

Kiedy stałam się niepodległa Twój pradziadek miał dziesięć lat, 

jak ty dzisiaj. Niepodległość wywalczyłam po latach zaborczej niewoli, 

wkrótce po zakończeniu pierwszej wojny światowej w 1918 roku. 

Jej powstanie świętujemy corocznie 11 listopada. 

Zawdzięczam ją wielu moim wybitnym rodakom, a dzięki strategii

i mądrości marszałka Józefa Piłsudzkiego, 

pokonałam czerwony bolszewizm w bitwie warszawskiej, 

zwanej ,,Cudem nad Wisłą”. 

Jako Matka Polka – dumna i niepodległa, przytuliłam 

pod skrzydła orła wszystkie miasta i wioski, 

szczególną troską otoczyłam ludność różnych stanów, szczególnie 

bogatych w wiarę i miłość do Ojczyzny.

 

Nie zdążyłam dobrze okrzepnąć, kiedy Świat zawirował na nowo 

i chmury zaczęły się kłębić nade mną.

Taniec śmierci połączył bolszewizm i faszyzm, 

wywołał drugą wojnę światową, aby upokorzyć nasz Naród.

Broniłam się wysiłkiem wszystkich moich synów, 

zostałam opuszczona przez przyjaciół z Londynu i Paryża – uległam.

Wojna niosła barbarzyństwo, naziści palili ludzi w komorach,

zabijali niewinnych, znęcali się okrutnie.

Przetrwałam wojenne lata w godności, walcząc w konspiracji,

a także na frontach walk zachodnich i wschodnich Europy.

 

Koniec tej okropnej wojny wyczerpał moje siły, 

nie miałam możliwości, aby sprzeciwić się mocarstwom 

ustalającym strefę wpływów przy nowym podziale Europy. 

Sowieci wymusili na uczestnikach konferencji w Jałcie zmianę granic,

pozbawiając Polskę wschodnich terenów z Wilnem i Lwowem.    

Przykro mówić, ale wielu naszych synów zdradziło idee swoich ojców,

omamieni ideologią komunizmu, przeszli na ich stronę

i podstępnie przebrali mnie na ,,ludową babuszkę”.

Zaczęły się represje, bogatym zabierano lub rozkradano dobytek,  

tylko dlatego, że byli bogatsi i nie uznawali komunizmu, 

rozpoczęto sowietyzację ludzi z miast i kolektywizację na wsi.                                    

  

Wszystko działo się nie tak, życie stało się udawane, nijakie,

rządził fałsz z obłudą. Niektóre grupy rodaków co sercem 

i wiarą ojców działały, buntując się przeciw komunistycznej władzy,

tłumiono bratnią ręką. Po buncie robotników w Poznaniu, 

Radomiu, władza ludowa częściowo zaprzestała represji, 

jednak nadal prowadziła walkę z Kościołem, był to okres 

siermiężnej gomułkowszczyzny. Zryw robotników Grudnia 1970 roku,

zaowocował następnym tąpnięciem, władza wprowadziła 

częściową odwilż, socjalizm z ludzką twarzą, 

który trwał do ponownego zrywu robotników i strajków,

zainspirowanych przez powstały Związek Solidarność. 

Bunt o wolność objął cały kraj, naród przetrwał trudny czas 

stanu wojennego, wyprowadzono upadający system władzy, 

wywalczono upragnioną wolność oraz zmianę ustroju. 

 

W demokratycznych wyborach naród powołał Prezydenta, 

Sejm i Senat, nastał nowy rząd, a sądy stały się powszechne.

Świat stał się dla nas otwarty, jesteśmy w sojuszach gospodarczych,

wojskowych, podróżujemy swobodnie na równi z innymi nacjami.  

Dumna jestem z mojej niepodległości, chociaż zgrzytów,

sporów i nieustającej dyskusji jest u nas pod dostatkiem,

a to traktaty z Unią niedobre, kler się wtrąca do władzy, traci

duchowe zaufanie, sądy nie są już tymi sądami, telewizja kłamie, 

a partie kłócą się, pozostając przy swoich ideowych racjach.

Nasza demokracja staje się coraz bardziej zaściankowa, 

a niektórzy synowie nadal marzą o Polsce pomiędzy morzami.

 

Twoja i moja Polska obchodzi 11 listopada 2021 roku 

sto trzy lata, 

czy nie boisz się takiej niepodległości?

 

Widzisz wnusiu.

Moja niepodległość została zdobyta krwią twoich przodków,

a demokracja – jest jej siostrą, która cieszy się wolnością ludzi, 

sprawiedliwością, pokojem oraz swobodą wypowiedzi.

Ja zawsze będę stała przy wyborze dokonanym przez Naród.

 

Stanisław Chutkowski

 

Wróć do listy aktualności

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: