w dniach 26 - 27 listopada w Rydzynie odbędą się Walne Wybory do Zarządu Głównego w Warszawie

01 - ZEBRANIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU -

30.06.2022 r. 

Program zebrania:

1.     Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.

2.     Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania i przedstawienie przyjętych uchwał.

3.     Omówienie budżetu na rok bieżący - przewidywane wydatki, kwestia podwyższenia składek Członkowskich (symulacja wzrostu wpływów)

4.     Poruszenie sprawy zakupu nowego sztandaru.

5.     Omówienie kosztów wyjazdu do Wrocławia

6.     Rydzyna - wyjazd wrzesień - Przygotowanie otwartego Zebrania Zarządu Oddziału

7.     Omówienie przerwy urlopowej w Oddziale - praca sekretariatu (sekretariat).

8.     Temat wysłania do Warszawy nowego składu Zarządu (część sprawozdania).

9.     Ustalenie możliwości kontaktu z członkami Zarządu w sierpniu (Prezydium)

10.  Przyjęcie nowych Członków.

Protokół z Zebrania i podjęte uchwały są do wglądu w sekretariacie Oddziału

 

 

 02 - ZEBRANIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU -

23.08.2022 r. 

Program zebrania:

1.      Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
2.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania i przedstawienie przyjętych uchwał.
3.      Omówienie spotkania Zarządu SIMP z Zarządem Literatów 14 października
4.      Zatwierdzenie kosztów wyjazdu do Rydzyny 
5.      Ustalenie programu wyjazdu do Wrocławia
6.      Omówienie sytuacji w Kole 69 i ustalenie zebrania Koła z udziałem Zarządu
7.      Ustalenie terminu spotkania z Kolegą Silskim (utworzenie nowego koła)
8.     Uporządkowanie spraw Koła 18 ze Słupcy
9.      Kandydaci do Rady NOT 
10.   Przygotowanie Spotkania Zaduszkowego (20 osób)
11.   Zatwierdzenie remontu pok. 204 (InSIMP)
12.   Pozyskiwanie grantów (wytypowanie osoby odpowiedzialnej)
13.   Decyzja czy Koncert Noworoczny w Rydzynie, czy Bal w Karnawale
14.   Wydanie kalendarza na 2023
15.   Podsumowanie remontów i zakupów w ubiegłej kadencji
16.   Wznowienie szkoleń w ramach TRM
17.   Propozycja zakupu nowej drukarki - skanera 
18.   Szkoła nr 6; sprawa nagród i dalszej współpracy (warsztaty w Rydzynie)
19.   Kandydaci do ZG, GKR i Sądu Koleżeńskiego
20.   Pojawia się str. SIMP 70 lat???

Protokół z Zebrania i podjęte uchwały są do wglądu w sekretariacie Oddziału

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2022 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: