28.06.2024 kolejne spotkanie z cyklu "Słów-miarka" godz. 17,00 sala 211 II piętro

01 - ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU -

31.05.2022 r. 

Program zebrania:

1.    Ukonstytuowanie się Zarządu - Prezydium

2.     Powołanie Komisji

3.    Plan pracy na II półrocze

4.     Plan finansowy - budżet do końca roku

5.    Propozycja wyjazdu do Wrocławia - wycieczka 3 dniowa

6.    Omówienie majówki- Kolejka Średzka

7.  Spotkania integracyjne - zaduszki, spot. Wigilijne, słów- miarki, wyjście do muzeum i inne propozycje

Protokół z Zebrania i podjęte uchwały są do wglądu w sekretariacie Oddziału

 

02 - ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU -

02.09.2022 r. 

Program zebrania:

1.     Wystąpienie Prezesa Oddziału SIMP w Poznaniu

2.     Zatwierdzenie programu spotkania

3.     Przedstawienie planu na następny rok 

4.     Przedstawienie planu wyjazdu do Wrocławia

5.     Wręczenie odznaczeń stowarzyszeniowych i wyróżnień

6.     Przedstawienie kosztów nowego sztandaru SIMP Oddziału Poznańskiego

8.      Koncert z udziałem (jeszcze nie mam informacji)

 Tradycyjne spotkanie koleżeńskie przy grillu 

Protokół z Zebrania i podjęte uchwały są do wglądu w sekretariacie Oddziału

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: