UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00

HISTORIA SIMP W POZNANIU

Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich – SIMP – było w okresie przedwojennym organizacją elitarną, a posiadanie tytułu inżyniera było rzadkością. W Polsce międzywojennej (lata 1918 do 1939) tytuł inżyniera nadawały dwie Politechniki – Warszawska i Lwowska oraz w Wolnym Mieście Gdańsku, gdzie studiowało 15 do 20% studentów narodowości polskiej. Istniejąca przed II Wojną Światową Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu wypuszczała absolwentów z tytułem technologa. Zrzeszali się oni w Związku Technologów. Wydawali również czasopismo pt. Technolog.

W 1946 roku te dwie organizacje (SIMP i Związek Technologów) oraz dołączeni technicy mechanicy stworzyli nowy SIMP kontynuujący poprzednią działalność, ale zmieniając nazwę na Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Potrzeba istnienia i działania w Stowarzyszeniu wynika z dążenia do łączenia się ludzi o wspólnych zainteresowaniach. W SIMP jest to wspólny zawód. Inżynier tworzy to, czego jeszcze nie ma. Musi się dokształcać, wymieniać doświadczenia, oddziaływać na technikę, jej rozwój i upowszechnianie, a przez to na gospodarkę i podnoszenie poziomu życia. Stowarzyszenie integruje środowisko i dba o prestiż. Są to od 70 lat ciągle aktualne zadania objęte statutem. Natomiast zmieniają się formy pracy, organizacja i struktury.

W latach 1946 do 1957 występowała silna centralizacja kierowania realizowana przez Naczelną Organizację Techniczną. W 1957 r. stowarzyszenia uzyskały większą samodzielność. Jednak nadal w dużej części realizowały politykę władz, co powodowało, że część działań była pozorowana. Kadra techniczna była płacowo dyskryminowana, czego pomimo usilnych starań nie udało się w okresie Polski Ludowej załatwić. Dlatego SIMP wyszedł z inicjatywą powołania Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, dokonał rejestracji Związku i zorganizował I. Zjazd Związku w Poznaniu w 1989 r. Był to duży wkład pracy simpowców z Poznania i Szczecina.

Mimo tych nieprawidłowości działalność Stowarzyszenia była bardzo szeroka i efektywna w zakładach różnych branż w Wielkopolsce. Realizowali ją członkowie poprzez rozwinięte struktury organizacyjne.

W skali Stowarzyszenia należeliśmy do najaktywniejszych i najliczniejszych Oddziałów SIMP.

  • W 1972 r. Oddział Poznański otrzymał Zbiorową Odznakę „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”.
  • W 1975 r. otrzymał Honorową Odznakę m. Poznania.
  • W 1976 r. otrzymał Zbiorową Honorową Odznakę SIMP.
  • W 1980 r. Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski ufundowały dla Oddziału Poznańskiego sztandar.
  • W 1980 r. nasz ośrodek SIMP ZORPOT otrzymał złoty medal w Brukseli na światowym salonie wynalazków EUREKA 86 – za metodę VIT.

To są widoczne dowody uznania i pozytywnej oceny efektów społecznego działania setek, a nawet tysięcy naszych członków w minionych 70 latach.

Historia uczy i to widać z naszej publikacji, że nawet w trudnych warunkach środowisko inżynierów i techników mechaników potrafi się zorganizować do działalności użytecznej dla Wielkopolski w technice i gospodarce, a nawet w kulturze i służyć swojemu środowisku. Potrafi sprostać współczesnym wyzwaniom i obyśmy mogli tę ocenę powtórzyć, podsumowując jubileusz 100-lecia działalności Oddziału Poznańskiego SIMP.

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: