Zapraszamy na Zebranie Zarządu w dniu 20.02.2024 godz. 15,30 w klubie Mechanika
DSC_0194 1A.JPG
2022-11-25

Jubileusz 50 – lecia Kola Seniorów

       Jubileusz 50 – lecia Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Poznaniu

   17 listopada 2022 r. odbyło się Uroczyste Jubileuszowe Zebrania Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Poznaniu. Zebranie prowadził Prezes Koła Seniorów Wiesław Nowikowski, który powitał zebranych podkreślając, że jest to Zebranie Jubileuszowe z okazji 50 – lecia działalności Koła.
 Na początku Prezes Koła wygłosił krótkie przemówienie o historii Koła Seniorów. Koło Seniorów SIMP w Poznaniu, jako jedno z pierwszych w Kraju powstało 9 października 1972 roku. Pierwszym Przewodniczącym i inicjatorem Koła Seniorów SIMP w Poznaniu był Kol. Profesor Franciszek Tatara. Do Koła należą inżynierowie i technicy – mechanicy, którzy po przejściu na emeryturę, w dalszym ciągu akceptują swą przynależność do SIMP. Członkami Koła są inżynierowie i technicy wielce zasłużeni dla przemysłu, nauki, gospodarki oraz Stowarzyszenia SIMP. 
  W marcu bieżącego roku rozpoczęła się 3. kadencja Zarządu Koła Seniorów w tym składzie, więc minęło blisko 9 lat. W 2014 Koło Seniorów liczyło 49 osób. W tym okresie przyjęliśmy ogółem 13 członków, niestety, ilość członków, którzy od nas odeszli przekroczyła ilość nowoprzyjętych. Obecny stan Koła wynosi 39 Koleżanek i Kolegów. W okresie ostatnich 10 lat Zarząd Koła organizował średnio 2 – 3 wycieczek technicznych lub turystycznych rocznie. Na corocznych zebraniach plenarnych organizowane są często ciekawe odczyty.       Członkowie Koła Seniorów angażują się w pracy Oddziału SIMP jak również są wybierani do władz Stowarzyszenia na różnych szczeblach.
Następnie życzenia z okazji jubileuszu Koła Seniorów złożył kolega Jacek Mańczak, Prezes Oddziału SIMP w Poznaniu.
Życzenia od Naczelnej Organizacji Techniczne przekazał Wiceprezes Zarządu Głównego Federacji NOT kolega Tadeusz Pawłowski.
  Pełna informacja o działalności Koła Seniorów znajduję się w materiale  opracowanym przez Zarząd Koła z okazji 50 – lecia Koła Seniorów SIMP, opracowanie to otrzymali wszyscy uczestnicy zebrania. Godnym podkreślenia w tym materiale jest wstęp Prezesa Oddziału kol. Jacka Mańczaka, po za tym sprawozdanie z danymi statystycznymi, oraz zamieszczono wspomnienia o kolegach Andrzeju Buxakowskim, Bohdanie Czyżewskimi i Mikołaju Kujawiaku, a także pamiątkowe zdjęcia z kilku imprez, które organizowało Koło Seniorów. Prezes Nowikowski przypomniał też, że od chwili powstania Koła a więc przez 50 lat prowadzona jest kronika Koła Seniorów. Przez wiele lat prowadził ją kolega Andrzej Buxakowski, a obecnie prowadzi ją kolega Ryszard Tietz. 
   Prezes Kol Jacek Mańczak wyróżniającym Kolegom w pracy na rzecz Stowarzyszenia  SIMP  wręczył odznaczenia i dyplomy, otrzymali je koledzy: Marian Grochowina, Stanisław Chutkowski, Wiesław Nowikowski,  Zbigniew Palicki,   Henryk Świerczyński, Władysław Stróżyk, Bogdan Targoszyński, Ryszard Tietz i Zenon Łakomy.
    W kolejnym punkcie programu Zebrania odbył się wykład mgr Andrzeja Sikorskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza p.t. Badania archeologiczne dawnej fary Kolegiaty Św. Marii Magdaleny w Poznaniu Plac Kolegiacki.

Temat wykładu był bardzo interesujący, urozmaicony wyświetlanymi przeźroczami.

   Kończąc zebranie Prezes Wiesław Nowikowski podziękował zebranym za udział w jubileuszowym zebraniu i zaprosił Koleżanki i Kolegów do udziału w imprezach organizowanych przez Koło Seniorów jak i przez Oddział.   

DSC_0185.JPG
DSC_0196.JPG
DSC_0198.JPG
DSC_0200.JPG
DSC_0210.JPG
DSC_0218.JPG
DSC_0221.JPG
DSC_0256.JPG
DSC_0258 (1).JPG
Wróć do listy aktualności

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: