UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00
001.jpg
2024-06-05

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

W dniu 04 czerwca 2024 w siedzibie NOT przy ulicy Wieniawskiego odbyło się NADZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW.
W związku z kworum zebranie odbyło się w pierwszym terminie.

Zebranie otworzył Prezes Oddziału SIMP w Poznaniu. Przedstawił dokonania Oddziału w 2023 i w pierwszym półroczu 2024 oraz zamierzenia na drugie  półrocze. 

Skarbnik Grażyna Molicka przedstawiła bilans za 2023. Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło Bilans Oddziału oraz udzieliło skwitowania do Zarządu za rok 2023.

W związku z rezygnacją Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Ryszarda Tietza i śmiercią członka Józefa Pilarczyka zebranie powołało jednomyślnie do składu  sądu Jana Kapsę i Andrzeja Możarowskiego.

Następnie Prezes przedstawił propozycję podniesienia składki członkowskiej, rocznej (niezmienianej od 30 lat) z 60zł na 120zł (dla członków pracujących) oraz z 24 zł na 60 zł dla emerytów oraz zmianę podziału w/w  kwot, 60% będzie przekazywane do oddziału, a 40% pozostanie do dyspozycji Koła. Zmiany wejdą od 2025 roku. Zebranie jednomyślnie przyjęło zmianę wysokości składek.

Na tym Zebranie zakończono.

_DSC4704.jpg
_DSC4707.jpg
_DSC4710.jpg
_DSC4711.jpg
_DSC4712.jpg
_DSC4713.jpg
_DSC4722.jpg
Wróć do listy aktualności

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: