UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00
0.jpg
2024-07-01

OD POMYSŁU DO JUBILEUSZU, 15 spotkanie z cyklu "Słów-miarka"

Od pomysłu do jubileuszu

     Piątek 28 czerwca 2024 rok, za oknami Domu Technika NOT, uroczystości obchodów 68 rocznicy Poznańskiego Czerwca. W tym samym dniu w Sali tego Domu, zupełnie w innym klimacie i okolicznościach, odbywa się spotkanie z poezją, piosenką i wspomnieniami, przedstawionymi w cyklicznym programie ,,Słów-miarka”, propagując osiągnięcia literackie poetów oraz inżynierów mechaników, na przestrzeni swojego życia, dając możliwość przedstawienia dwóch różnych osobowości oraz ich światów. Właśnie dzisiaj w piątek 28 VI 2024 roku mija pięć lat i piętnasta jubileuszowa ,,Słów-miarka” z udziałem poetki Anny Andrych i inżyniera mechanika Marka Janasa.
     Na spotkanie przyszła liczna grupa sympatyków tematycznie literacko-technicznego programu, uzupełnionego rozmową, muzyką w wykonaniu Tomka Bateńczuka i recytacją wierszy poetki Anny Andrych, przez przyjaciół literatów; Magdalenę Pocgaj, Małgorzatę Osuch, Pawła Kuszczyńskiego, Zygmunta Dekierta, Agatę Widzowską, Kalinę Zioła. 
     Pierwszym rozmówcą prowadzącego, Stanisława Chutkowskiego, był inż. Marek Janas, który przybliżył zebranym historie miasta Gniezna w którym się urodził, a także przedstawił swoją życiową drogę poprzez inżynierskie wykształcenie , aby zajmować się konstrukcją maszyn spożywczych oraz ich nadzorem w zakładzie Spomasz, a później Trepko. Z pasją opowiadał o swoim hobby jakim jest wędkarstwo, ale też z wielkim zamiłowaniem odnajduje siebie, śpiewając w chórze Dzwon o wiekowym historycznym rodowodzie. Rozmowa  prowadzącego program z inż. Markiem Janasem, przeplatana piosenkami w wykonaniu Tomka Bateńczuka, udowodniła, że mając życiowy upór do osiągania założonych celów, dociera się do ich spełnienia, czego dokonał nasz gość programu, jednocześnie pielęgnując więzi rodzinne i ciesząc z wnuków. 
     W części drugiej programu, wystąpiła poetka Anna Andrych, która na zadawane pytania, otworzyła przed zebranymi swoją  drogę poetyckiego zaistnienia w klimacie kultury, gdzie w przyszłym roku, obchodzić będzie czterdziestolecie działalności. Jest poetką o bogatym dorobku twórczym, wydała osiem tomików wierszy, wiele recenzji, prozy i innych literackich dokonań, bierze czynny udział w organizowaniu Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu, członek i działacz Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu. Wracając do początków swoich zmagań z poezją, wyznała, że w środowisku kulturalnym Zduńskiej Woli, gdzie się urodziła i dojrzewała, spotkała ludzi, którzy sprzyjali jej w osiąganiu pasji pisarskiej, współorganizowała Klub Literacki ,,Topola”. Znaczną część życia spędziła w Poznaniu, tu odnalazła klimat do poezji, ludzi pióra, którzy stali się jej przyjaciółmi. Jest matką i szczęśliwą babcią pięciu wnuków, Jej wiersze, wybrzmiałe głosem przyjaciół, były przerywnikiem interesującej rozmowy, zabarwione nutą piosenek, uzupełniały charakter jubileuszowego spotkania.
W części dotyczącej rozmowy z publicznością głos zabrał poeta Paweł Kuszczyński, Prezes ZLP Oddz. Poznań, który w ciepłych słowach dziękował gościom programu, za udział w jubileuszowym spotkaniu, natomiast o znaczeniu i sile słowa w poezji Anny Andrych, wypowiadał się poeta Zbigniew Gordziej. Miłą niespodziankę sprawiła poetka i działaczka samorządowa miasta Wągrowiec, Małgorzata Osuch, podkreślając ważność takich spotkań,   konsolidujących odmienne środowiska, wręczyła upominki gościom programu oraz organizatorom spotkania.

     Na koniec programu Prezes SIMP Jacek Mańczak, podziękował wszystkim za uczestnictwo, wręczając pamiątkowe upominki; miarki i dyplomy gościom jubileuszowej ,,Słów-miarki”, a także i mnie, prowadzącemu program. Przepraszam za przedłużające się spotkanie z powodu gratulacji, zdjęć i uścisków od przyjaciół, zostało zakończone piosenką do słów wiersza, poetki Kaliny Zioła. 

     Na przestrzeni pięciu lat, poznaliśmy wiele osobowości ludzi pióra i techniki, którzy dzieląc się z nami, otwierali drzwi do swoich przeżyć.

             Lista gości biorących udział w piętnastu spotkaniach w cyklu ,,Słów-miarki”

1.     poeta - Beniamin Zimny;          mechanik – Marian Grochowina       28.06.2019 r.
2.     poeta - Zbigniew Gordziej;       mechanik – Jacek Mańczak               03.10.2019 r.
3.     poeta - Paweł Kuszczyński;       mechanik – Wiesław Nowikowski     21.01.2020 r.
4.     poeci  - Jolanta i Stanisław Szwarc; mechanik – Jan Kapsa                13.08.2021 r.
5.     poetka- Małgorzata Osuch ;     mechanik – Władysław Stróżyk         01.10.2021 r.
6.     poeta - Adam Lewandowski;    mechanik – Aleksander Łukomski     22.04.2022 r.
7.     poeta - Stanisław Chutkowski;  mechanik – S. Chutkowski                01.07.2022 r.
8.     poetka - Kalina Zioła;                mechanik – +Zenon Łakomy            19.08.2022 r.
9.     poetka - Elżbieta Tylenda;         mechanik – Ludwik Królas                27.10.2022r. 
10.   poetka - Barbara Tylman;          mechanik – Stefan Strażyński           10.03.2023 r.
11.   poetka - Anna Landzwójczak;   mechanik – Piotr Sidorowicz            19.05.2023 r.
12.   poeta - Zygmunt Dekiert;         mechanik – Tadeusz Pawłowski        11.08.2023 r.
13.   poeta - Patryk Nadolny;            mechanik – Andrzej Możarowski      01.12.2023 r.
        poetka - Zuzanna Olbrych  
14.   poetka -  Agata Widzowska;     mechanik – Roman Długi                 15.03.2024 r.
15.   poetka - Anna Andrych;            mechanik – Marek Janas                   28.06.2024 r.

         Biorąc pod uwagę frekwencję, okazuje się, że odległość tematyczną poety i mechanika, łączy słowo i miara, zaciekawiają wspomnienia z życia, a piosenki śpiewane do słów wierszy poetów, ich recytacje, stanowią trzon literacko technicznego wydarzenia, gromadząc licznych miłośników tego rodzaju spotkań, zapisując się na dwóch poziomach w działalności kulturalnej środowisk oraz miasta Poznania.                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                        Stanisław Chutkowski

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
Wróć do listy aktualności

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: