UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP


Zasadniczy profil działalności Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu to szeroko rozumiane kształcenie kadr w tym inżynierów i techników mechaników.

Podstawowymi formami kształcenia są:

kursy,
seminaria,
konferencje,
wydawanie skryptów i pomocy dydaktycznych.
Zakres prowadzonych kursów i szkoleń obejmuje dla:

wszystkich pracowników - szkolenia podstawowe i okresowe bhp
osób wykonujących prace spawalnicze (wszystkie specjalności)
operatorów i konserwatorów:
wózków podnośnikowych
dźwigów
suwnic
żurawi
wciągarek itp
Ośrodek dysponuje bardzo dobrze wyposażonym zapleczem technicznym i laboratoryjnym, wysokokwalifikowaną kadrą wykładowców.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP posiada własną Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, może przeprowadzać szkolenia i egzaminy we wszystkich grupach energetycznych.

Prowadzi kursy i szkolenia dla:

osób dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych:
grupy 1 - obejmująca sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną
grupy 2 - obejmująca urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
grupy 3 - obejmująca sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania oraz zużywające paliwa gazowe
Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP oferuje również prowadzenie kursów na terenie zakładu pracy zamawiającego szkolenie.

Zakres prowadzonej przez Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP działalności ilustruje tabela poniżej.

Rodzaj działalności lata
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Kursy II stopnia 96 70 96 96 59 80 75
Kursy III stopnia 3 1 3 4 - 1 1
Liczba uczestników wszystkich kursów 2012 1143 1342 1749 855 1741 1614
Liczba organizowanych konferencji 1 1 3 1 1 - -
Liczba uczestników konferencji 79 72 217 91 79 - -
Organizowane sympozja - 1 1 - - 1 1
Liczba uczestników - 26 17 - - 48 34
Wydane uprawnienia energetycznie "E" i "D" 641 4161 2565 1621 1687 1533 3063
Liczba wykładowców współpracujących ODK SIMP 47 44 52 58 63 75 88

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: