Zapraszamy na Zebranie Zarządu w dniu 20.02.2024 godz. 15,30 w klubie Mechanika
1.	Prezydium pierwszego spotkania Słów – miarka, kol. kol. Stanisław Chutkowski – prowadzący, Benjamin Zimny – poeta, Marian Grochowina – mechanik 28.06.2019 r.
2021-08-26

ŚWIAT SŁOWA I MIARY

 Świat słowa i miary

     W obecnej kadencji Zarząd Oddziału SIMP w Poznaniu, poszerza swoją statutową działalność o tematy związane z kulturą i rekreacją. Wyszukuje nowych form, aby zainteresować swoich członków stowarzyszenia. Jedną z takich inicjatyw jest ,,Słów-miarka”, pomysł, członka zarządu Koła Seniorów SIMP Oddz. Poznań, inż. mechanika Stanisława Chutkowskiego, poety i członka Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Inicjatywa ta polega na przybliżeniu dwóch środowisk, mechaników i poetów poprzez organizowanie wspólnych spotkań, gdzie słowo i miara są ich symbolami życia.

     Ideą ,,Słów-miarki” jest przedstawianie osobowości ludzi zasłużonych dla środowiska Poznania, posiadających znaczące osiągnięcia zawodowe i realizujących się w swojej pasji na rzecz innych. Stanisław Chutkowski podjął się roli prowadzącego, promuje zaproszonych gości, prowokuje do wspomnień z ich życia, ciekawią go zawodowe dokonania, pasje jakimi się zajmują i jak wypełniają  czas jesiennego wieku.

     Spotkania mają charakter otwarty, odbywają się w cyklu kwartalnym. W 2019 roku odbyły się dwie ,,Słów-miarki”, pierwsza w dniu 28.06.2019 r, gdzie uczestnikami byli mgr inż. mechanik, Marian Grochowina, rzeczoznawca SIMP, były dyrektor wielu zakładów, specjalista d/s wycen majątku   oraz poeta, mgr Jerzy Beniamin Zimny, ekonomista, były dyrektor, specjalista ds. wycen, obecnie Wiceprezes Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.

     Drugie spotkanie odbyło się w dniu 3.10.2019 r. Tym razem zaproszeni zostali Prezesi SIMP i ZLP Oddział Poznań, mgr inż. Jacek Mańczak, , były Główny inżynier, Dyrektor Fabryki Silników Okrętowych w HCP oraz poeta mgr Zbigniew Gordziej,  absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, były dyrektor Domu Opieki Społecznej w Jarogniewicach.

     Trzecia ,,Słów-miarka” doszła do skutku 23.01.2021 r. Na spotkaniu tym wysłuchaliśmy wspomnień z osobistego życia i pracy zawodowej inż. Wiesława Nowikowskiego, byłego dyrektora już nie istniejących Zakładów Rowerowych Romet Poznań, obecnie prezesa Koła Seniorów przy Z.O. SIMP w Poznaniu oraz zasłużonego dla środowiska poznańskich literatów, poety, byłego prezesa ZLP Oddział w Poznaniu mgr Pawła Kuszczyńskiego.

     Zaplanowana ,,Słów-miarka” na 23.04.2021 r. nie odbyła się z uwagi na pandemię i zakaz spotkań. Poluzowanie obostrzeń pozwoliło na zorganizowanie czwartej edycji w dniu 13.08.2021 roku. Uczestnikami był inż. Jan Kapsa, wieloletni były sekretarz Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu, były dyrektor Domu Technika w Poznaniu oraz poetka, pedagog, mgr Jolanta Szwarc i jej mąż, poeta, doktor nauk chemicznych Stanisław Szwarc.   

    Na wszystkich tych  wieczorach poznaliśmy świat dwóch odmiennych osobowości. Jedna wynikająca z rygorów i charakteru zawodu inżyniera mechanika  i druga, niosąca poetyckiego ducha poezji, obycia z kulturą, połączonego z pracą na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy. Okazało się, że odległość tematyczną łączy słowo i miara, a wspomnienia wzbogacone piosenkami śpiewanymi przy własnym akompaniamencie  na gitarze przez Tomasza Bateńczuka i wierszami poetów, gromadzą liczne grono inżynierów i poetów, wprowadzając zebranych w nastrój zaciekawienia. Obecność na spotkaniu dziewiędsiesięcioletniego inżyniera, stanowił najlepszy dowód i świadectwo celowości, jak również zachęca do kontynuacji tych spotkań. Biorący udział w programie zaproszeni uczestnicy , otrzymują na pamiątkę zwijane miarki, fundowane przez Stowarzyszenie SIMP Oddział Poznań, które wręcza Prezes Oddziału Jacek Mańczak.


Autor: Stanisław Chutkowski Oddział SIMP w Poznaniu. Zdjęcia: Ryszard Tietz.

 

Spis zdjęć do artykułu – Świat słowa i miary

1. Prezydium pierwszego spotkania Słów – miarka, kol. kol. Stanisław Chutkowski – prowadzący, Benjamin Zimny – poeta, Marian Grochowina – mechanik 28.06.2019r.
2. Prezydium drugiego spotkania Słów – miarka kol. kol. Tomasz Batańczuk – muzyk, Jacek Mańczak – mechanik, Stanisław Chutkowski –  prowadzący, Zbigniew Gordziej – poeta 3.10.2019 r.
3. Prezydium trzeciego spotkania Słów – miarka kol. kol. Paweł Kruszczyński – poeta, Stanisław Chutkowski – prowadzący, Wiesław Nowikowski – mechanik 23.01.2021 r.
4. Prezydium czwartego spotkania Słów – miarka kol. kol. Stanisław Szwarc i Jolanta Szwarc – poeci, Stanisław Chutkowski – prowadzący, Jan Kapsa – mechanik, Tomasz Bateńczuk – muzyk. 13.08.2012 r.
5. Widok ogólny uczestników czwartego spotkania Słów – miarka w ogrodzie Domu Technika w Poznaniu 13.08.2021 r.

2.	Prezydium drugiego spotkania Słów – miarka kol. kol. Tomasz Batańczuk – muzyk, Jacek Mańczak – mechanik, Stanisław Chutkowski – prowadzący, Zbigniew Gordziej – poeta 3.10.2019 r.
3.	Prezydium trzeciego spotkania Słów – miarka kol. kol. Paweł Kruszczyński – poeta, Stanisław Chutkowski – prowadzący, Wiesław Nowikowski – mechanik 23.01.2021 r.
4.	Prezydium czwartego spotkania Słów – miarka kol. kol. Stanisław Szwarc i Jolanta Szwarc – poeci, Stanisław Chutkowski – prowadzący, Jan Kapsa – mechanik, Tomasz Bateńczuk – muzyk. 13.08.2012 r.
5.	Widok ogólny uczestników czwartego spotkania Słów – miarka w ogrodzie Domu Technika w Poznaniu 13.08.2021 r.
Wróć do listy aktualności

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: