posiedzenie Rady SIMP i Członków Honorowych , które odbędzie się 24 marca 2023 r. o godz. 11.00 w Warszawie
IMG_1284AZ1.JPG
2023-02-10

Technika na rzecz ochrony cennych przyrodniczo obszarów wodno- błotnych

Obszary wodno-błotne, zgodnie z Konwencją z Ramsar (Konwencją o obszarach wodno-błotnych 
mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego) to 
wszelkiego rodzaju siedliska ekosystemów hydrogenicznych, czyli uzależnionych od wody. Są to 
zarówno siedliska lądowe, takie jak obszary bagienne, torfowiskowe, również śródlądowe wody 
powierzchniowe, jak i ekosystemy płytkich morskich wód przybrzeżnych.

Więcej na prelekcji.

Zapraszamy

Zaproszenie -prelekcja.JPG
Wróć do listy aktualności

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2023 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: