Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "słów-miarka" 1 grudnia (piątek) o godz. 17,00 w sali 119 Domu Technika na Wieniawskiego
_DSC1698m1A1.jpg
2023-03-15

Uchronić od zapomnienia - X edycja "Słów-miarki"

Uchronić od zapomnienia

     Mały jubileusz X edycji ,,Słów-miarki” zgromadził 10 marca 2023 roku znaczne grono miłośników poetyckiego słowa i inżynierskich wspomnień.  Przybyłych do  Sali  poznańskiego  NOT, powitał  Prezes SIMP Jacek Mańczak i dalsze prowadzenie programu przekazał Stanisławowi Chutkowskiemu.
     Zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłej trzy dni temu Heleny Gordziej, wielce zasłużonej i uznanej poetki oraz działaczki w Zarządzie Głównym i poznańskim Oddziale Związku Literatów Polskich, prywatnie mamy poety, Zbigniewa Gordzieja, niedawnego Prezesa Oddziału. Uczczono również pamięć zmarłego kol. inż. Zenona Łakomego, członka Koła Seniorów przy Zarządzie Oddziału SIMP w Poznaniu,  wieloletniego  pracownika  Zakładów  H.Cegielski i uczestnika VII edycji ,,Słów-miarki”.
     Część programową otworzyła piosenka Rozbroić męski świat, wykonana w aranżacji Tomka Bateńczuka i dedykowana uczestniczkom spotkania, z okazji niedawnego Dnia Kobiet.
     Pierwszym gościem prowadzącego był inż. Stefan Strażyński. Motywem  wspólnej rozmowy stały się słowa wiersza Uchronić od zapomnienia,  Stanisława Chutkowskiego, dedykowane rozmówcy: […] /potrzeba Ci dzisiaj pisać o sobie, o innych/ o tamtych czasach jakie one były/pisać historie, nie malowaną, swoją/chronić od zapomnienia, bo przygaśnie.
     Z relacji Stefana Strażyńskiego dowiadujemy się, że urodził się w Poznaniu w 1930 roku. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, uczęszczał jeszcze do przedwojennej szkoły, miał dziewięć lat jak wybuchła wojna. Będąc czternastolatkiem pracował jako ślusarz, po wojnie ukończył Liceum Ogólnokształcące dla pracujących im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po odbyciu służby woskowej podjął naukę na Politechnice Poznańskiej, otrzymując dyplom inżyniera i rozpoczął pracę w nowo powstałej Fabryce Łożysk Tocznych. Pracował na różnych stanowiskach kierowniczych, szczególnie specjalizował się w technologii łożysk baryłkowych. Następnie zatrudnił się w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Poznaniu, został zastępcą dyrektora ds. technicznych, pracując aż do emerytury. Posiada odznaczenia państwowe i regionalne oraz wiele odznaczeń stowarzyszeniowych, co świadczy o jego zaangażowaniu zawodowym i społecznym. Działa w Stowarzyszeniu SIMP od 1960 roku do dzisiaj. Pełnił szereg ważnych funkcji w Zarządzie Oddziału i Zarządzie Głównym SIMP oraz NOT. Obecnie jest członkiem Kola Seniorów przy Oddziale SIMP w Poznaniu.
      Stefan Strażyński udzielał się czynnie w organizacji harcerskiej, przechodząc wiele funkcji od zastępowego w 1937 r. do Komendanta Kręgu w 2016 r. W czasie okupacji należał do Szarych Szeregów, wraz z kolegami roznosił ulotki, biorąc pośredni udział w dywersji. Na spotkanie zaprosił swojego kolegę Bogdana Olejniczaka, byłego Komendanta Kręgu ZHP Poznań Jeżyce, który zagrał dla nas hymn Szarych Szeregów, co zaskoczyło zebranych i było atrakcją spotkania. Rozmowa z inż. Stefanem Strażyńskim stała się chwilą wspomnień     z wydarzeń historycznych, dotyczyła ludzi urodzonych w latach wojennych, oby tylko nie zaginęły w naszej pamięci.
     W drugiej części programu poznaliśmy życie i twórczość poetki Barbary Tylman. Z wykształcenia handlowiec, pracowała jako kierowniczka sklepu. Była wśród ludzi i dla ludzi. Kontakt ten zaowocował, stał się poetyckim pokarmem jej twórczości. Zadebiutowała wierszem w Gazecie Ratajskiej 2001 roku, a w 2007 roku została członkiem Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu. Urodziła się w 1947 roku na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu, obecnie zamieszkuje na Ratajach w Osiedlu Piastowskim.
     Naszą rozmowę poprzedził wiersz Przychodzili do niej po chleb, dedykowany poetce, który stał się mottem do dalszej dyskusji: […] napatrzyła się na ludzi, nasłuchała życia, / odliczała codzienne ich potrzeby./przychodzili do niej po chleb, a wychodzili /ze słowem i uśmiechem pocieszenia./…/ pięknieje literacką dojrzałością, oddycha poezją,/wznosząc się na wyżynach ratajskiego muralu.
     Barbara Tylman jest baczną obserwatorką, zapisuje zwyczaje miasta i jego mieszkańców, opisuje ludzi bezdomnych, potrzebujących pomocy, czyni to jak mówi, z wewnętrznej potrzeby spełnienia, nie lubi bezczynności. Jej twórczość jest bogata, wydała osiem tomików wierszy, jest w ponad czterdziestu antologiach, wielu almanachach, uzbierała szereg nagród.
     Za działalność na rzecz kultury i społecznej wrażliwości, otrzymała w 2011 roku Srebrny medal LABOR OMNIA VINCIT (praca wszystko zwycięża), przyznany przez Kapitułę Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, a w 2017 roku została wyróżniona przez społeczność Osiedla Piastowskiego umieszczeniem jej wizerunku na muralu jednego ze szczytów budynku.
     Twórczość Barbary Tylman cechuje różnorodność. Autorka opisuje ludzkie przywary, zachowania, dotyka lirycznej warstwy uczuć i marzeń, ale pisze też wiersze, które niosą wydźwięk społeczny. Obecnie często porusza się po obrzeżach melancholii, wraz z jesiennością życia. Jej poezja nabrała barw nostalgii. W prostocie i prawdzie odnajduje piękno, które wyraża swoim stylem pisania, dedykuje je ludziom zwyczajnym, zmagającym się z problemami dnia codziennego. W tej tematyce Barbara Tylman czuje się najlepiej, a jej poezja ma siłę przekazu, trafiając w punkt i gusty szerokiego grona odbiorców.
     W tej edycji ,,Słów-miarki” po raz kolejny poznaliśmy dwie osobowości, różniące się pod kątem zawodu oraz pasji. Kolega inż. Stefan Strażyński skupił swoje życie na pracy w przemyśle metalowym, był zaangażowanym organizatorem, nadzorował procesy technologiczne oraz kierował ludźmi. Poza pracą zaangażował się w działalność społeczną, w organizacjach SIMP i NOT, a także w harcerstwo, do którego należał od przedwojnia.
     Poetka Barbara Tylman, jako handlowiec miała bezpośredni kontakt ze środowiskiem różnych ludzi, z ich potrzebami, wysłuchiwała ich, a nieraz przedstawiała im swój punkt widzenia. Miała możliwość wpływać na ich przekonania. To bogactwo o człowieku i jego wrażliwości nosiła w pamięci, aby później znalazło ujście w poezji, która stała się jej wielką pasją.
     Program X edycji ,,Słów-miarki” obfitował w wiersze, piosenki, wspomnienia i  ciekawą dyskusję z zaproszonymi gośćmi. Na zakończenie słowo podziękowania skierowali Prezesi SIMP i ZLP Oddział w Poznaniu tj. Jacek Mańczak oraz Paweł Kuszczyński, którzy zgodnie podkreślili, jak ważne dla integracji poznańskiego środowiska miłośników słowa, są takie spotkania. Zaproszeni goście otrzymali na pamiątkę trzy metrowe miarki oraz dyplomy z podziękowaniem.

Stanisław Chutkowski  

_DSC1686.jpg
_DSC1689.jpg
_DSC1692.jpg
_DSC1693.jpg
_DSC1695m.jpg
_DSC1696.jpg
_DSC1697m.jpg
_DSC1699.jpg
_DSC1702m.jpg
_DSC1704.jpg
_DSC1709m.jpg
_DSC1711mjpg.jpg
_DSC1712mjpg.jpg
_DSC1713m.jpg
Wróć do listy aktualności

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2023 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: