UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00
ZAPROSZZENIE1A1.jpg
2022-12-02

XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP w Rydzynie

XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP w Rydzynie

Koleżanki i koledzy,

W dniach 26 i 27 listopada w Rydzynie odbył się  XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP, którego porządek obrad był następujący:

26 listopada 2022 r. (sobota) I termin godz. 14.00 / II termin godz. 14.15

1.  Otwarcie obrad Zjazdu.
2.  Powołanie Prezydium i Sekretariatu Zjazdu.
3.  Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad Zjazdu.
4.   Powołanie Komisji Zjazdowych: Uchwał i Wniosków, Wyborczej i Mandatowej.
5.  Nadanie Członkostwa Honorowego SIMP.
6.  Wystąpienia okolicznościowe.
7.  Referat sprawozdawczo-programowy.
8.  Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP.
9.  Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP.
10.  Stwierdzenie prawomocności Zjazdu.
11.  Dyskusja nad referatem sprawozdawczo-programowym oraz sprawozdaniami GKR SIMP i GSK SIMP.
12.  Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SIMP.
13.  Przyjęcie zmian w statucie SIMP oraz regulaminach GKR SIMP i GSK SIMP.
14.  Ustalenie list wyborczych kandydatów na Prezesa SIMP, do Zarządu Głównego i organów kontrolno-orzekających.
15.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zjazdu.
16.  Wybory.
17.  Ogłoszenie wyników głosowania na Prezesa SIMP, do Zarządu Głównego i organów kontrolno-orzekających przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Zjazdu.
18.  Komunikaty organizacyjne, informacje bieżące.
19.  Zamknięcie obrad.

27 listopada 2022 r. (niedziela) godz. 10.00

1.      Wznowienie obrad Zjazdu.
2.      Przyjęcie do akceptującej wiadomości składu Rady SIMP.
3.      Dyskusja nad projektem uchwały XXXV WZD SIMP.
4.       Podsumowanie obrad Zjazdu i podjęcie uchwały XXXV WZD SIMP.
5.      Zamknięcie obrad Zjazdu.

Zjazd miał uroczysty charakter uświetnił go koncert Kapeli Zamku Rydzyńskiego. Dotychczasowy Prezes Piotr Janicki został uhonorowany tytułem Prezesa Honorowego SIMP.
Delegaci wybrali nowe władze SIMP i tak nowym Prezesem Zarządu Głównego został kol. Tomasz Chmielewski z Warszawy, do Zarządu Głównego wybrano 14 osób, do Komisji Rewizyjnej wybrano 7 osób, do Sądu Koleżeńskiego wybrano 7 osób. Miło nam poinformować, że do Władz Zarządu Głównego został wybrany nasz przedstawiciel kol. Tadeusz Pawłowski.
Oddział Poznański został uhonorowany „Dyplomem Uznania” za zajęcie I miejsca w rankingu najefektywniej działających jednostek terenowych Stowarzyszenia w kategorii najliczniejszych Oddziałów SIMP (powyżej 700 członków indywidualnych) w kadencji 2018-2022.
Delegatami naszego oddziału byli; Jacek Mańczak, Roman Długi, Aleksander Łukomski, Radosław Miklasz, Anna Waszak, Tadeusz Pawłowski, Lidia Matuszak.
Członkowie Honorowi; Wiesław Nowikowski, Jan Kapsa.

Godność Członka Honorowego SIMP otrzymali też nasi koledzy; Tadeusz Pawłowski i Marian Grochowina.

Nasz Oddział przedstawił na WZD SIMP uwagi i wnioski, które zostały przekazane do Komisji Uchwał i Wniosków.  
Uwagi i wnioski zastały przedyskutowane i uzgodnione przez Prezydium Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu i delegatów na Walny Zjazd Delegatów w Rydzynie 26 – 27 listopada 2022.

 Uwagi i wnioski na WZD SIMP, które zostały przekazane do Komisji Uchwał i Wniosków. (w załączniku)

 

Uwagi i wnioski na WZD SIMP - Rydzyna 2022 _Strona_1.jpg
Uwagi i wnioski na WZD SIMP - Rydzyna 2022 _Strona_2.jpg
Uwagi i wnioski na WZD SIMP - Rydzyna 2022 _Strona_3.jpg
Dyplom Uznania.jpg
Wróć do listy aktualności

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: