W dniach od 9.07 - 25.07 sekretariat będzie zamknięty - PRZERWA URLOPOWA
Jerzy Banaszak.jpg
2021-01-14

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 85 lat zmarł nasz kolega Jerzy Banaszak, długoletni członek Koła Seniorów Oddział SIMP w Poznaniu

Msza Święta odbędzie się w kościele pw Świętej Rodziny w Poznaniu,
 ul. Promienista 134 – os. Kopernika w czwartek  21.01.2021 r. o godz. 10.45.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.00
na Cmentarzu Parafialnym na Górczynie w Poznaniu ul. Ściegiennego. 

 

Wspomnienie o śp. Jerzym Banaszaku
Członku Zarządu Koła Seniorów Oddział SIMP w Poznaniu

            Mgr inż. Jerzy Banaszak urodził się 28.01.1935 r. w Budach powiecie Krotoszyn. Świadectwo dojrzałości – uzyskał w 1954 r.  w Technikum Mechaniczno-Energetycznym w Poznaniu. Studia inżynierskie ukończył w Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Budowy Maszyn w 1959 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. 
            W grudniu 1959 roku rozpoczął prace zawodową w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, w Fabryce Obrabiarek W 4 i W 5, gdzie odbywał staż i kolejno pracując na stanowisku technologa, kierownika zmianowego na obróbce mechanicznej, konstruktora oraz kierownika Oddziału Obróbki Kół Zębatych. Brał udział w ruchu wynalazczym – zgłosil 45 wniosków racjonalizatorskich w tym jeden wynalazek opatentowany. 
            W lutym 1968 roku rozpoczął prace w Przedsiębiorstwie Projektowania i Dostaw „PONAR-BIPRON” w Poznaniu, gdzie bierze czynny udział w jego organizowaniu i tworzeniu zespołów do projektowania i wdrażania systemu przetwarzania danych na EMC.
            W lutym 1974 roku rozpoczyna prace w Biurze Projektów „AGROMET-PROJEKT” w Poznaniu, na stanowisku Generalnego Projektanta rozbudowy i modernizacji Fabryki Maszyn Rolniczych w Strzelcach Opolskich, Brzegu n/Odrą oraz Grudziądzu. 
         W Strzelcach Opolskich prowadził rozbudowę i modernizacje fabryki dla uruchomienia produkcji kombajnu do zbioru ziemniaków „ANNA”. Za całokształt pracy twórczej i zasług w rozwoju Fabryki Maszyn Rolniczych w Strzelcach Opolskich otrzymuje odznaczenie ZASŁUŻONY PRACOWNIK dla FMR w Strzelcach Opolskich, ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI przyznany w 1976 roku.  W Fabryce Maszyn Rolniczych w Brzegu prowadzil rozbudowę i modernizację fabryki oraz uruchomienie nowych linii technologicznych do produkcji roztrząsaczy nawozów, wozów do zbioru siana i pasz zielonych. 
          W Fabryce Maszyn Rolniczych w Grudziądzu nadzorował przenoszenie i budowę nowej fabryki na przedmieściach Grudziądza oraz wdrażał nowe technologie produkcji pługów, bron, kultywatorów i pogrzebaczy. 
          Od 1961 r. był członkiem zwyczajnym SIMP w Zakładach Przemysłu Metalowego  H. Cegielski W 4. 
          Mgr inż. Jerzy Banaszak pełnił wiele zaszczytnych funkcji, m. in. członka Zarządu Koła SIMP przy HCP W4 – od 1961 do 1968 r., założyciela i Prezesa Koła SIMP w BT „BIPRON” – od 1968 do 1974r., członka Zarządu Sekcji Projektowania     i Automatyzacji Produkcji od 1970 do 1993 r., członka Zarządu Koła Seniorów SIMP od 2010 r., rzeczoznanwcy ZORPOT od 1980 r. Za działalność w SIMP został uhonorowany wieloma wyróżnieniamim, takimi jak:   Srebrną i Złotą Odznaką SIMP 1989 i 2007r, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego 2013 r., Zasłużon Senior SIMP 2014 r., Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 1988 r., Zasłużony dla Oddziału SIMP Poznań 2014 r..

       Ze smutkiem żegnamy Naszego Kolege Jerzego, który w styczniu 2021 roku pochowany zostanie na cmentarzu górczynskim. 
Jerzy pozostaje w naszej pamięci jako życzliwy Człowiek, z którym wiążą nas wiele wspomnień. 

 

                                                                                   Opracował:  Ryszard Tietz
                                                                     Koło Seniorów Oddział SIMP w Poznaniu

                                       

Nie doczekał 

                                                          Jurkowi Banaszakowi

 

Czas nieubłaganie przyspiesza,

a chciałoby się jeszcze być.

Wielu nie doczekało ozdrowieńczej wiosny,

chociaż snuło wielkie plany.

Zostałeś jednym z nich,

którego Pan zabrał do siebie.

 

Odszedłeś, aby u Niego czynić dobro,

jakie czyniłeś tu na ziemi.

Byłeś inżynierem postępu i myśli,

wprowadzałeś wiele technicznych nowości.

 

Jesteś jednym z nas, seniorem Koła Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

zapisałeś się w jego historii.

Smutno nam, że zostawiasz puste krzesło,

a nasze spotkania nie usłyszą 

cichego słowa, którym obdarzałeś.

 

Zostawiasz po sobie pamięć, cieple wspomnienia

przyjaźń i wiarę w ludzi, oraz zaangażowanie

w naszą stowarzyszeniową społeczność. 

Żegnaj Jurku.

 

Koledzy z Koła Seniorów SIMP Poznań

Poznań 08.01.2021 r.

Wróć do listy aktualności

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2021 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: