Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej dr inż. Adamowi Kręglewskiemu
na zamku SIMP w Rydzynie 8 września 2017 r.

Doktor inżynier Adam Kręglewski

W dniu 8 września 2017 r. na Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się doniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnemu konstruktorowi, wynalazcy i organizatorowi przemysłu, doktorowi inżynierowi Adamowi Kręglewskiemu. Tablica wmurowana została w korytarzach rydzyńskiego zamku. Doktor Adam Kręglewski, wieloletni dyrektor firmy H.  Cegielski, zmarły w roku 1969, otrzymał 14 marca 2012 roku pośmiertnie tytuł „TWÓRCY TECHNIKI” nadany mu przez Zarząd Oddziału SIMP w Poznaniu, na wniosek kapituły tego tytułu. Tablica w Rydzynie powstała również z inicjatywy Zarządu Oddziału, głównie dzięki staraniom Prezesa Oddziału SIMP w Poznaniu  jednocześnie Prezesa SIMP, doktora inżyniera Piotra Janickiego.

 Uroczystość rozpoczęła się się w pięknej Sali Balowej zamku rydzyńskiego. Honorowymi gośćmi zaproszonymi na uroczystość byli wnukowie Adama Kręglewskiego: profesor nauk chemicznych Marek Kręglewski i dyrektor techniczny przedsiębiorstwa informatycznego Jerzy Kręglewski oraz ich małżonki.

Prezes SIMP doktor Janicki powitał gości i w krótkim wystąpieniu przedstawił postać doktora Kręglewskiego.

            Następnie magister inżynier Andrzej Buxakowski, w obszernej prelekcji „Doktor inżynier Adam Kręglewski wybitny konstruktor, wynalazca i organizator przemysłu”, omówił przebieg kariery zawodowej doktora Adama Kręglewskiego, podając szereg ciekawych szczegółów z Jego, jakże bogatego życiorysu zawodowego. Prelekcja była bogato ilustrowana slajdami. Zebrani brawami wyrazili uznanie koledze Buxakowskiemu za przygotowanie tak interesującej prelekcji.

            Po prelekcji, profesor doktor habilitowany Marek Kręglewski przedstawił w zarysie historię rodziny Kręglewskich ilustrowaną slajdami. Po krótkiej dyskusji zebrani udali się na korytarze zamku, gdzie nastąpił główny punkt ceremonii.

Odsłonięcia wmurowanej tablicy dokonali: prezes Piotr Janicki oraz wnukowie Adama Kręglewskiego – panowie Marek i Jerzy Kręglewscy. Jeszcze chwila na zapoznanie się z treścią wykutych w tablicy napisów oraz pamiątkowe zdjęcia przy odsłoniętej tablicy, po czym zebrani udali się ponownie do sali balowej, gdzie soliści scen poznańskich zaprezentowali pieśni i arie operetkowe. Zebrani brawami nagrodzili występy artystów. Po koncercie wspólny obiad w komnatach zamkowych zakończył tę piękną uroczystość.

 

                                                         Opracował: Andrzej Buxakowski

                                                         Fotografie: Ryszard Tietz 

1 – W pięknej Sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie Prezes Piotr  Janicki przedstawia zebranym sylwetkę doktora Adama Kręglewskiego
2 – Prelekcja kolegi Andrzeja Buxakowskiego „Doktor inżynier Adam Kręglewski wybitny konstruktor, wynalazca i organizator przemysłu” .
      W pierwszym rzędzie siedzą profesor doktor habilitowany Marek Kręglewski i dyrektor Jerzy Kręglewski oraz ich małżonki.
3 – Od lewej dyrektor Jerzy Kręglewski, prezes Piotr Janicki i profesor Marek Kręglewski  po odsłonięciu tablicy pamiątkowej doktora Adama Kręglewskiego