Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

ALEKSANDER KĘBŁOWSKI


Tytuł zawodowy i naukowy: mgr inż.
Data urodzenia:                   04.12.1925
Miejsce urodzenia:               Kórnik
Data wstąpienia do SIMP:    01.10.1950
Nr legitymacji:                      AB nr 41

Pełnione funkcje w SIMP i FSNT-NOT

 • Przewodniczący Koła SIMP przy WZNS Poznań-Antoninek (1952-1953)
 • Członek Zarządu Koła SIMP przy CBKPTK Poznań (1961-1963)
 • Przewodniczący Zarządu Koła SIMP przy CBKPTK Poznań (1964-1965)
 • Współzałożyciel i Sekretarz Sekcji Pojazdów Szynowych ZG SIMP (1964-1983)
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła SIMP przy CBKPTK Poznań (1986-1993)
 • Przewodniczący Sekcji Pojazdów Szynowych ZG SIMP (1984-1990)
 • Honorowy Przewodniczący Sekcji Pojazdów Szynowych ZG SIMP (1990)
 • Wiceprzewodniczący Sekcji Pojazdów Szynowych ZO SIMP (1984-1993)
 • Członek Zarządu OW SIMP (1969-1989)
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZO SIMP (1990-1997)
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ZO SIMP (1998-2002)
 • Członek Komisji ds. Porozumienia z Zakładami (1987-1989)
 • Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień (1987-1993)
 • Wiceprzewodniczący Komisji ds. Oceny Sekcji (1987-1989)
 • Członek Komisji ds. Transportu ZG NOT (1987-1993)
 • Członek Komisji ds. Oceny Kół (1990-1993)
 • Członek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP (1990-1993)
 • Członek Rady Programowej Przeglądu Mechanicznego (1990-1993)
 • Przewodniczący Komisji ds. Kroniki (1994-2002)
 • Członek Zespołu Kwalifikacyjnego Specjalizacji Zawodowej (1994-2002)
 • Członek Komisji Historycznej i Odznaczeń OW NOT (1994-2002)
 • Członek Zespołu ds. Rejestru FEANI i Tytuł Euroinżyniera (1998-2002)

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez SIMP

 • Złota Honorowa Odznaka SIMP (1967)
 • Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego (1984)
 • Medal Honorowy z okazji 100 rocznicy urodzin prof. Henryka Mierzejewskiego (1983)
 • Godność Członka Honorowego SIMP (1990)
 • Zasłużony Senior SIMP (1993)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 40-lecia istnienia Oddziału (1977)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 50-lecia istnienia Oddziału (1985)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 60-lecia istnienia Oddziału (1995)
 • Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia działalności SIMP w Polsce (2001)

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez FSNT-NOT

 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1972)
 • Złota Odznaka Honorowa NOT (1977)

Odznaczenia państwowe, regionalne, inne

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1972)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983)
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" (1975)
 • Odznaka Honorowa Miasta Poznania (1969)
 • Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego" (1989)
 • Złota Odznaka "Za Zasługi w Rozwoju Wynalazczości" (1983)
 • Złota Odznaka "Przodujący Kolejarz" (1986)