Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

EDWARD GRABOWSKI

 

 

 

Tytuł zawodowy i naukowy:    inż.
Data urodzenia:                      12.01.1913
Miejsce urodzenia:                 Gelsenkirchen
Data wstąpienia do SIMP:      09.03.1948
Nr legitymacji:                         AB 000012

Pełnione funkcje w SIMP i FSNT–NOT

 • Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SIMP (1950-1951)
 • Skarbnik Zarządu OW (1951-1953)
 • Sekretarz Zarządu OW (1953-1965)
 • Członek zarządu OW (1965-1972)
 • Sekretarz Sądu Koleż. OW (1972-1984)
 • Sekretarz Zarządu Koła Seniorów (1979-1983)
 • Członek Zarządu Koła Seniorów (1983-1984)
 • Przewodniczący Koła Seniorów (1984-2002)
 • Z-ca Członka Zarządu Głównego SIMP (1967-1969)
 • Członek Komisji Wyd. ZG SIMP (1969-1972)
 • Członek Głównego Sądu Koleż. (1975-1978)
 • Członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego (1984‑1994)
 • Członek Komisji Seniorów Zarządu Gł. (1984-2002)
 • Przewodniczący Klubu Popularyzatorów Przy Radzie Woj. NOT (1968-1998)
 • Członek Komisji Seniorów OW NOT (1984-2002)

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez SIMP

 • Złota Honorowa Odznaka SIMP (1959)
 • Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego (1975)
 • Godność Członka Honorowego SIMP (1984)
 • Godność Honorowego Prezesa Koła Seniorów SIMP (2002)
 • Zasłużony Senior SIMP (1982)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 50–lecia istnienia Oddziału (1985)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 60–lecia istnienia Oddziału (1995)
 • Medal pamiątkowy z okazji 75–lecia działalności SIMP w Polsce (2001)

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez FSNT–NOT

 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1956)
 • Złota Odznaka Honorowa NOT (1960)

Odznaczenia państwowe, regionalne, inne

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1955)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1957)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1961)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1984)
 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1969)
 • Odznaka Honorowa Miasta Poznania (1963) Medal „Za Udział w Wojnie Obr. 1939” (1983)
 • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1985) Medal 50 lat Polskiej Normalizacji (1974)