Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Zebranie Plenarne  Koła Seniorów SIMP

W dniu 9 marca 2017 r. w Domu Technika NOT odbyło się Zebranie Plenarne
Koła Seniorów SIMP

          Otwierając zebranie Prezes Koła kol. Wiesław Nowikowski powitał zaproszonych gości z Koła Naukowego Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej, członków Koła oraz kol. Piotra Janickiego – Prezesa Zarządu Głównego SIMP Warszawie i Oddziału w Poznaniu.

Następnie kol. Nowikowski, wręczył legitymacje nowemu członkowi Koła Seniorów kol. Kazimierzowi Bogdańskiemu, a prezes Janicki omówił przebieg uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej Witolda Kaweckiego w Rydzynie.
Kol. Henryk Świerczyński omówił plan wycieczek Koła Seniorów w 2017 r.

Prezentacje „Konstrukcja modeli samolotów bezzałogowych” przedstawili: dr inż. Radosław Górzeński – opiekun Koła Naukowego Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej oraz studenci Krzysztof Graczyk i Jakub Miśko.

Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej powstał w 2007 r. z inicjatywy studentów i pracowników Uczelni oraz Aeroklubów Ostrowskiego i Poznańskiego. AKL Politechniki Poznańskiej w swojej działalności nawiązuje do szczytnych tradycji poznańskiego lotnictwa, Budowa modeli jest finansowana przez uczelnię z funduszy Rektora i przez sponsorów.

W szeregach Klubu można znaleźć specjalistów z różnych dziedzin, od modelarzy i grafików, przez informatyków, aż do obrotnych marketingowców. Dzięki uczestnictwu w zawodach członkowie Klubu, nie tylko projektują urządzenia latające, lecz rozwijają również umiejętności manualne, uczą się pracować w grupie, organizować czas i redukować koszty.

Akademicki Klub Lotniczy PP brał udział w międzynarodowych zawodach SAE Aero Design w stanie Kalifornia w USA w 2016 r. Organizatorem było SAE Aero Design West, a współorganizatorami Lockheed Martin i NASA. Akademicy startujący w dwóch klasach odnieśli duży sukces, zdobywając drugie i trzecia miejsce.

Zadaniem uczestników zawodów SAE Aero Design w USA – grup studenckich z całego świata – jest zaprojektowanie i budowa modeli samolotów bezzałogowych (dronów) spełniających warunki postawione przez organizatora, tym razem wygrał ten samolot, który podnosił największy ładunek. Grupa z Akademickiego Klubu Lotniczego, w ramach przygotowań do zawodów SAE Design w Stanach Zjednoczonych, skonstruowała dwa modele samolotów bezzałogowych. Jeden – mały Micro ważący 200 gramów, studenci przedstawili skrzydło samolotu Micro, które waży 25 gramów. Drugi Regular Class o wadze 4 kilogramów, rozpiętość skrzydeł 3 metry i podnoszący 15  kg.

 

 

Samolot Micro Class za ustną prezentacje zdobył II miejsce w swojej klasie. Samolot Regular Class ekipa poznańska zdobyła III miejsce za uniesiony ładunek.

Warto dodać, że w 2015 r. ekipa AKL otrzymała wyróżnienie od dyrektora zajmującego się konstrukcjami w koncernie Boeing, za wieloletnie udziały w zawodach (w USA) i zdobyte miejsca w poszczególnych kategoriach. Studentom i ich opiekunowi należą się słowa uznania za te osiągnięcia.

Kolejne zawody SAE Aero Design stawiają trudne warunki. Samolot powinien wystartować automatycznie, wykonać zdjęcia określonego terenu o powierzchni 2 ha oraz samodzielnie wylądować. Opracowany system powinien przeanalizować zdjęcia oraz znaleźć i rozpoznać człowieka leżącego gdzieś w fotografowanym terenie. Wykonanych zostanie 1500 zdjęć, a czas na rozpoznanie przez komputer to około 45 minut. Należy opracować algorytm przy zastosowaniu, którego komputer powinien znaleźć odpowiedni kształt (człowieka) o określić współrzędne zdjęcia.

Jest to symulacja, która może być wykorzystana w prawdziwej misji ratunkowej z użyciem drona.

Kończąc zebranie kol. Wiesław Nowikowski podziękował studentom z Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej za ciekawą prezentację i wręczył im dyplom uznania.

W zebraniu uczestniczyło 32 członków Koła oraz zaproszeni gości.

 

Fotografie

1 – Zdobyte nagrody SAE Aero Design

2 – Dr inż.. Radosław Górzeński opiekun Koła Naukowego Akademickiego Klubu Lotniczego PP rozpoczyna prelekcje

3 – Studenci Krzysztof Graczyk i Jakub Miśko demonstrują szczegóły Konstrukcji nagrodzonych modeli

4 – Inicjator tej interesującej prelekcji kolega Bogdan Targoszyński i studenci Krzysztof Graczyk i Jakub Miśko.

 

          Opracował: Andrzej Buxakowski (korzystając ze sprawozdania i  fotografii kol. Ryszarda Tietza)