Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej na Zamku SIMP w Rydzynie

   3 marca br. na Zamku SIMP w Rydzynie miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnemu działaczowi społecznemu i zasłużonemu członkowi Stowarzyszenia mgr. Inż. Witoldowi Kaweckiemu. Uroczystość została zorganizowana staraniem Oddziału SIMP w Poznaniu z współudziałem Zarządu Głównego SIMP, firmy PROMAG SA i Dyrekcji Zamku.

   Uroczystość odsłonięcia poprzedziło spotkanie w sali balowej Zamku SIMP w Rydzynie. W spotkaniu wzięła udział żona Witolda Kaweckiego pani Alicja Kawecka z rodziną oraz przedstawiciele Zarządu firmy PROMAG SA: prezes Karolina Tokarz i dyrektorzy oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Lesław Łuczak. Obecni byli również udziałowcy spółki z Niemiec Blickle Reinhold, Blickle Denise, Kaufmann Joachim.

   Z ramienia organizatorów, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich obecni byli członkowie Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału w Poznaniu, Członkowie Honorowi SIMP i koledzy Witolda Kaweckiego ze Stowarzyszenia.

   W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście: samorządowcy Leszna i Rydzyny: starosta powiatu leszczyńskiego Jarosław Wawrzyniak, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Kornel Malcherek, Dowódca 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego płk . Mirosław Szwed i inni.

   Prezes SIMP Piotr Janicki po przywitaniu gości nakreślił w krótkim wystąpieniu sylwetkę Witolda Kaweckiego kładąc szczególny nacisk na działalność w Stowarzyszeniu i zasługi dla odbudowy Zamku rydzyńskiego.

   Pani Prezes Karolina Tokarz omówiła wkład Witolda Kaweckiego w powstanie i rozwój firmy PROMAG SA. Przedstawiła dzisiejszy wizerunek PROMAG-u, jego pozycję na rynku i sukcesy w branży systemów magazynowych i transportu wewnętrznego.

   Duże zainteresowanie zgromadzonych wywołało wystąpienie żony Witolda Kaweckiego panie Alicji, która we wspomnieniach o zmarłym mężu podkreśliła jego oddanie dwóm życiowym pasjom: firmie PROMAG i Zamkowi SIMP w Rydzynie.

   Głos zabierali również dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie Zdzisław Moliński i główny architekt odpowiedzialny za odbudowę i rekonstrukcję Zamku w latach 60-tych Witold Milewski, którzy przedstawili udział Witolda Kaweckiego w dziele odbudowy.

   W ciepłych słowach wspomnieniami o koledze podzielili się z zebranymi Jan Kapsa i Wiesław Nowikowski omawiając wspólną pracę w Stowarzyszeniu.

   Właściwa uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej odbyła się przed głównym wejściem do Zamku. Wartę honorową przy tablice pełnili żołnierze 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Odsłonięcia tablicy dokonała pani Alicja Kawecka w asyście Prezesa SIMP Piotra Janickiego. Pod odsłoniętą tablicą pamiątkową złożono wiązanki kwiatów.

   Uroczystość zakończył koncert Kapeli Zamku Rydzyńskiego pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka, która wystąpiła z udziałem solistów prezentując utwory w aranżacji na instrumenty dęte blaszane i solistów operowych.