Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Władze Oddziału

Walne Zgromadzenie Delegatów

26 czerwiec 2010 r.

Najwyższą władzą Oddziału SIMP w Poznaniu jest Walne Zgromadzenie Delegatów, w którym z głosem stanowiącym biorą udział delegaci ze wszystkich jednostek organizacyjnych Oddziału. Liczba delegatów z każdej jednostki organizacyjnej jest określona uchwałą Zarządu. Walne Zgromadzenie Delegatów , w głosowaniu tajnym, wybiera: Prezesa, Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Prezydium Zarządu, Komisje, Komitety, Zespoły, Rzeczników powołuje Zarząd.

 

Delegaci na XXXII WZD         Kadencja 2010-2014r

 

Bałdys Andrzej

K 69

Mańczak Jacek

Koło 2

Berkowski Leopold

S.Obr. Plast.

Mańczak Hiller Agata

Koło 3

Białka Zygmunt

Koło 69

Matusiak Ryszard

Koło 69

Biedziński Paweł

Koło 59

Matuszak Lidia

Korporacja Poligraf.

Buxakowski Andrzej

K.Seniorów

Mazur Kazimierz

Koło 80

Cellary Andrzej

Koło 1

Miklasz Radosław

Koło 34

Ciesiółka Joanna

Tow. Bad. Nienisz.

Molicka Grażyna

Koło 59

Czekaj Andrzej

Sekcja Obrób. Plast.

Nowak Sebastian

Koło14

Danilewicz Grzegorz

Koło 3

Nowak Mirosław

Sekcja Spawalnicza

Długi Roman

Sekcja Energetyczna

Nowakowski Stanisław

Sekcja Spawalnicza

Dolata Sławomir

Koło 53

Okoniewicz Piotr

Koło 1

Dolatkowski Lesław

Sekcja Tran.-Mag.

Pacholski Leszek

Koło 1

Frąckowiak Włodzimierz

Korporacja Poligraf.

Panowicz Ryszard

Koło 14

Gapiński Franciszek

Korporacja Poligraf.

Pawłowski Tadeusz

Koło 38

Gaziński Bolesław

Tow.Chł. Klim.i P.Cie

Pięta Marian

Koło 61

Grabowski Jerzy

Sekcja Spawalnicza

Pilarczyk Dariusz

Kolo 28

Grzeszczak Sylwester

Koło 68

Polus Tomasz

Koło 3

Heigelmann Anna

Koło 69

Raczkowski Andrzej

Koło Seniorów

Hoffa Robert

Koło63

Radtke Jarosław

Sekcja Spawalnicza

Ignaszczak Janusz

Korporacja Poligraf.

Rogalski Albert

Koło 16

Jankowiak Stanisław

Koło 38

Roszyk Roman

Koło 53

Janowicz Katarzyna

Koło 59

Rychlewski Zbigniew

Koło 69

Jurkowlaniec Stanisław

Tow.Chł. Klim.i P.Cie

Sidorowicz Piotr

Koło 2

Kaczmarek Arkadiusz

Koło 16

Snuszka Marek

Koło 34

Kamiński Wacław

Koło 69

Starzyńska Beata

Koło 1

Kapturzak Jan

Koło 5

Strażyński Stefan

Koło Seniorów

Kaźmierczak Henryk

Koło 38

Szafrański Maciej

Koło 1

Kołakowska Krystyna

Sekcja Tran.-Mag.

Świerczyński Henryk

Koło Seniorów

Kortylewski Bolesław

Koło 69

Targoszyński Bogdan

T N Obrab. I Narzędzi

Krygier Konstanty

Koło 49

Twardochleb Sławomir

Koło69

Krzyżanowski Grzegorz

Tow.Chł. Klim.i P.Cie

Tyrcha Jerzy

Koło Seniorów

Kuderczak Remigiusz

Koło 7

Wesołowski Ryszard

Sekcja Spawalnicza

Kulikowski Paweł

Koło 34

Wojciechowski Roman

Koło 49

Laskowski Czesław

Koło 38

Wróblewski Andrzej

Koło 59

Łakomy Zenon

K. Seniorów

Wróblewski Andrzej

Koło 59

Łopatka Przemysław

Koło 2

Zboroń Wojciech

Koło 3

Malczewski Mariusz

Sekcja Tran.-Mag.

Ziomek Ryszard

Sekcja Spawalnicza

 

 

Ziółkowski Andrzej

Sekcja Energetyczna