Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

WIESŁAW NOWIKOWSKI


Tytuł zawodowy i naukowy:   inż.
Data urodzenia:                     26.01.1932
Miejsce urodzenia:                Wiżajny
Data wstąpienia do SIMP:     12.06.1968
Nr legitymacji:                        68461

Pełnione funkcje w SIMP i FSNT-NOT

 • Przewodniczący Koła SIMP nr 63 (1971-1984)
 • Członek Zarządu O/SIMP w Poznaniu (1975-1976)
 • Członek Prezydium Zarządu O/SIMP (1977-1980)
 • Z-ca przewodniczącego, Wiceprezes O/SIMP w Poznaniu (1981-2002)
 • Przewodniczący KNT NOT Poznań ds. Produkcji Rynkowej (1979-1981)
 • Członek Rady Tech.-Ekonom. ZUT NOT Poznań (1985-1990)
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału (2002 i nadal)

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez SIMP

 • Złota Honorowa Odznaka SIMP (1968)
 • Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego (1982)
 • Godność Członka Honorowego SIMP (2002)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 40-lecia istnienia Oddziału (1975)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 50-lecia istnienia Oddziału (1985)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 60-lecia istnienia Oddziału (1995)
 • Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia działalności SIMP w Polsce (2001)

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez FSNT-NOT

 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1978)
 • Złota Odznaka Honorowa NOT (1983)

Odznaczenia państwowe, regionalne, inne

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1968)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1976)
 • Medal 30-lecia PRL (1974)
 • Medal 40-lecia PRL (1984)
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" (1971)
 • Odznaka Honorowa Miasta Poznania (1974)
 • Brązowy Medal "Za Zasługi Dla Obronności Kraju" (1989)
 • Złota Odznaka "Za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego" (1977)
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (1983)
 • Złota Odznaka WKTiR (1989)
 • Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji (1988)
 • Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (1993)
 • Złota Odznaka Działkowca (2002)