Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Władze Oddziału


Prezes O/SIMP
kol. Jacek Mańczak


Wiceprezes

kol. Aleksander Łukomski

Wiceprezes
kol. Tadeusz Pawłowski

Sekretarz
kol. Radosław Miklasz

Skarbnik
kol. Grażyna Molicka

 

 

Andrzej Czekaj członek zarządu
Roman Długi członek zarządu
Anna Heigelmann członek zarządu
Piotr Janicki członek zarządu
Katarzyna Janowicz członek zarządu
Cecylia Kolanowska członek zarządu
Lidia Matuszak członek zarządu
Robert Majorowski członek zarządu
Mirosław Nowak członek zarządu
Ryszard Panowicz członek zarządu