Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

ZBIGNIEW NAJDEK


Tytuł zawodowy i naukowy:  mgr inż.
Data urodzenia:                    18.02.1941
Miejsce urodzenia:                Winnagóra
Data wstąpienia do SIMP:     01.08.1965
Nr legitymacji:                       50521

Pełnione funkcje w SIMP i FSNT-NOT

 • Sekretarz Koła SIMP (1966-1972)
 • Przewodniczący Koła SIMP (1973-1986)
 • Przewodniczący Komisji ds. Członkostwa (1986-1990)
 • Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń (1989-1994)
 • Członek Zarządu Oddział SIMP w Poznaniu (1985 i nadal)
 • Sekretarz Zarządu Oddziału (1994 i nadal)
 • Członek Rady Wojewódzkiej FSNT NOT w Poznaniu (2000 i nadal)
 • Delegat na Zjazdy SIMP w Lublinie, Lesznie i Rydzynie

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez FSNT-NOT

 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1975)
 • Złota Odznaka Honorowa NOT (1994)

Odznaczenia państwowe, regionalne, inne

 • Brązowy Krzyż Zasługi (1982)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1988)
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" (1977)
 • Odznaka Honorowa Miasta Poznania (1980)
 • Brązowy Medal "Za Zasługi Dla Obron. Kraju" (1973)
 • Honorowa Odznaka ZZPŁ (1979)
 • Srebrna Odznaka Zasł. Pracow. Łączności (1982)
 • Srebrna Odznaka "Za Zasługi Dla Rozwoju Wynalazczości Województwa Poznańskiego" (1989)