UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00

Regulamin nadawania godności Zasłużony dla Oddziału SIMP w Poznaniu

  1. Godność "Zasłużony dla Oddziału SIMP w Poznaniu", może być nadana członkowi SIMP legitymującemu się przynależnością do Oddziału SIMP w Poznaniu - zwanego dalej Oddziałem - przez conajmniej 30 lat, który:
    • posiada odznakę im. Henryka Mierzejewskiego,
    • może wykazać się aktywną działalnością na rzecz Oddziału przez conajmniej 25 lat, a w szczególnych przypadkach inną działalnością potwierdzoną przez Prezydium Zarządu Oddziału.
  2. Godność "Zasłużony dla Oddziału SIMP w Poznaniu" może być nadana także osobie nie będącej członkiem SIMP-u, której działalność przyczyniła się znacząco dla techniki i Stowarzyszenia.
  3. Wniosek o nadanie godności mogą składać wszystkie jednostki organizacyjne Oddziału na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
  4. Godność "Zasłużony dla Oddziału SIMP w Poznaniu" nadaje Zarząd Oddziału w Poznaniu z okazji Walnego Zgromadzenia oraz Jubileuszy Oddziału, po uzyskaniu przez Kandydata pozytywnej opinii Komisji Odznaczeń i Prezydium Zarządu Oddziału.
  5. Wyróżnienia dokonuje się podczas Walnych Zgromadzeń lub Jubileuszu albo uroczystych zebrań Zarządu z przedstawicielami jego jednostek organizacyjnych.
  6. Prowadzenie i nadzór nad rejestrem nadawanych godności sprawuje Komisja Odznaczeń Oddziału, która również archiwizuje wszystkie wnioski dotyczące tego wyróżnienia.

 

Niniejszy regulamin zatwierdził Zarząd Oddziału SIMP w Poznaniu w dniu 12.10.2006 roku.
Piotr Janicki / Prezes

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: