UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00

Centrum Działalności Inżynierskiej inSIMP

https://insimp.pl/

oferuje  następujące usługi:

 • Wycena Maszyn i Urządzeń, ustalenie wartości rynkowej dla:
  (rolnictwa, przemysłu, drukarni, instytucji medycznych, instytucji samorządowych, firm transportowych, banków, firm leasingowych, sądów, prokuratur, klientów indywidualnych, ma potrzeby ARiMR, towarzystw ubezpieczeniowych, itd.)
 • Ekspertyzy stanu technicznego maszyn i urządzeń dla w/w klientów
  (dla banków,firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych, sądów, klientów indywidualnych)
 • Opinie określające resurs UTB
 • Opinie wynikające z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 2176)
 • Ekspertyzy stanu technicznego maszyn i urządzeń pod względem BHP
  (deklaracje zgodności z aktualnymi normami polskimi, normami i dyrektywami UE – 2006/42/WE i 2009/104/WE)
 • Doradztwo energetyczne
  (audyty energetyczne)
 • Opinie o innowacyjności
  (opinie o innowacyjności przedsięwzięcia w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 -2020, Działanie 1.5 Wzmocnienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw)
 • Prace związane z ochroną środowiska
  (audyty ekologiczne, operaty ochrony środowiska, oceny inwestycji pod względem zachowania norm w zakresie ochrony środowiska)
 • Ekspertyzy w zakresie ciepłownictwa, instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji (dla dla firm i klientów indywidualnych)
 • Ekspertyzy w zakresie instalacji energetycznych (w zakładach przemysłowych, dla firm ubezpieczeniowych, dla klientów indywidualnych)
 • Badania materiałowe
  (przy współudziale certyfikowanych laboratoriów posiadających Akredytację jednostek certyfikujących)
 • Ekspertyzy wypadków drogowych, rekonstrukcję przebiegu wypadku i wydanie opinii
  (na potrzeby sądów , prokuratur, policji)
   
 • Tłumaczenia tekstów technicznych 
  (język niemiecki, język angielski)


Oferujemy wykonanie ekspertyz i opinii po atrakcyjnych cenach, wykonanych według standardów obowiązujących w SIMP, oferujemy krótkie terminy wykonania. Swoje usługi świadczymy dla klientów na terenie całej Polski.         

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: