UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00

SIMP Oddział w Poznaniu dysponuje specjalistami z następujących dziadzin techniki:

 • Konstrukcja maszyn i urządzeń / dokumentacje konstrukcyjne / takich jak: obrabiarki, manipulatory spawalnicze, maszyny spożywcze, maszyny do drewna, przyrządy spawalnicze, transport technologiczny, stanowiska i linie zrobotyzowane i inne podobne,
 • Oceny zgodności, deklaracje WE, weryfikacja (przygotowanie) Instrukcji Użytkowania,
 • Projekty technologiczne zakładów produkcyjnych: mechanicznych, spożywczych, przetwórstwa chemicznego, materiałów budowlanych np. cegielnie itp. lakierni / malarni /,
 • Technologie spawalnicze, ekspertyzy, opinie, projektowanie procesów linii technologicznych stanowisk zrobotyzowanych itp.,
 • Technologie drewna, projekty technologiczne, ekspertyzy, opinie,
 • Badania nieniszczące,
 • Technologie chemiczne,
 • Obliczenia kinematyczne i wytrzymałościowe,
 • Kolejnictwo, tabor szynowy, dokumentacje eksploatacyjne, problemy konstrukcyjne i technologiczne, sieci kolejowe i zabezpieczenie,
 • Poligrafia, ekspertyzy maszyn poligraficznych, opinie, technologie,
 • Projekty instalacji rurowych i kanałowych oraz wentylacje i klimatyzacje,
 • Klimatyzacja, chłodnictwo, pompy ciepła itp.,
 • Ekspertyzy i opinie: maszyny uniwersalne, maszyny spożywcze, maszyny i aparatura medyczna, maszyny rolnicze, sprzęt ZOM(komunalne) i inne,
 • Wyceny maszyn i urządzeń,
 • Wyceny przedsiębiorstw, wyceny ciągów technologicznych, zespołów produkcyjnych,
 • Due diligence
 • Dopuszczenia maszyn do użytkowania,
 • Hydraulika siłowa,
 • Pneumatyka,
 • Automatyka,
 • Resurs – wartość resursu,
 • Urządzenia poddozorowe,
 • Trybologia, dobór środków smarnych, ekspertyzy, opinie,
 • Rzeczoznawstwo p.poż.,
 • Szkolenia, kursy konieczne dla uzyskania uprawnień, egzaminy, świadectwa,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania firm, inwestycji, marketingu,
 • Tłumaczenia: niemiecki, angielski, francuski, rosyjski,
 • Wypadki samochodowa,
 • Inne specjalistyczne zagadnienia techniczne.

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: