UWAGA !!! 28.06.2024 od godziny 15,00 zamknięty jest dojazd do NOT na Wieniawskiego do 21,00

Oddział SIMP w Poznaniu zrzesza w swoich szeregach ponad sześciuset inżynierów mechaników różnych branż technicznych, wysokokwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jako Stowarzyszenie od początku działalności wspieramy wielkopolskich przedsiębiorców, zwłaszcza w sferze obsługi technicznej. Duża liczba naszych rzeczoznawców i specjalistów, umożliwia prowadzenie doradztwa technicznego jak i rozwiązywanie istotnych problemów z większości dziedzin techniki, i to zarówno z zakresu budowy maszyn, sterowania, ich eksploatacji, projektowania i optymalizacji procesów technologicznych jak i z obszaru zagadnień materiałowych oraz kontroli jakości wyrobów i badań nieniszczących. Trudne zagadnienia związane z wprowadzaniem przepisów unijnych, nowymi polskim wytycznymi, oceną zgodności maszyn i ich dopuszczeniem do użytkowania, są rozwiązywane przez naszych inżynierów. Organizowane szkolenia weryfikacja wiedzy i umiejętności specjalistów przez komisje SIMP, zapewniają permanentną aktualizację i pogłębianie wiedzy w wybranym zakresie tematycznym. 

SIMP prowadzi także działalność gospodarczą i szkoleniową poprzez swoje agendy w zakresie:

 • Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej maszyn, przyrządów wraz z dokumentację elektryczną, urządzeń technologicznych i wszelkich instalacji technologicznych, zgodnej z zasadami i normami w programach AUTOCAD, INWENTOR, SOLIDWORKS, CATIA i innych,
 • Optymalizacja technologii materiałowych z zastosowaniem metod symulacyjnych (m.in. odlewnictwo, spawalnictwo) oraz klasyczne i wspomagane komputerowo obliczenia wytrzymałościowe, geometryczne i kinematyczne,
 • Oceny zgodności szerokiej gamy maszyn wraz z deklaracją WE, umożliwiające oznakowanie maszyny znakiem CE,
 • Dokumentacja warunkująca dopuszczenie maszyn po ich zainstalowaniu w miejscu pracy, wymagana przez polskie przepisy związane z dyrektywą o  minimalnych wymaganiach i Kodeksem Pracy.
 • Projekty technologiczne zakładów produkcyjnych, a zwłaszcza technologia projektowa fabryk, potrzebna też w projekcie budowlanym podstawowym, który służy do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Inne projekty i dokumentacje  związane z technologią, wszelkie dokumenty ppoż., wod- kan, projekty konstrukcji stalowych technologicznych, jak np.. konstrukcje do podwieszania suwnic, zgrzewarek, wkrętarek i innego sprzętu mechanicznego, drobne projekty budowlane związane z maszynami i urządzeniami.
 • Szerokie konsultacje dotyczące  podanych powyżej zagadnień.
 • Projekty organizacyjne np. przy tworzeniu nowej fabryki lub otwieraniu nowego oddziału lub uruchamianiu nowej produkcji.
 • Opinie techniczne i ekspertyzy, w tym dotyczące innowacyjności i technologii, a także opinie dla sądów i kancelarii prawnych.
 • Pomoc w zakresie ekologicznej gospodarki paliwowo – energetycznej oraz walki ze smogiem
 • Wyceny maszyn, linii technologicznych, zespołów maszyn.
 • Tłumaczenia tekstów technicznych z i na język: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski
 • Szkolenia i kursy np. na uprawnienia energetyczne, UDT i inne.
 • Inne niewymienione zagadnienia z obszaru techniki wg zapotrzebowania

Nasze specjalistyczne agendy - INSIMP i Ośrodek Doskonalenia Kadr realizują zlecenia dla wielu przedsiębiorstw z rejonu Wielkopolski i kraju. Szkolenia obejmują zarówno grupy z firm jak i osoby prywatne, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć niezbędne uprawnienia.

Zapraszamy do współpracy, która może być incydentalna, tylko dla pojedynczego zadania lub też możliwa jest współpraca systematyczna, zapewniająca ciągłe wsparcie inżynierskie ze strony Stowarzyszenia.

Zapraszamy do ożywienia kontaktów ze Stowarzyszeniem, z naszymi specjalistami; jak i do udziału w organizowanych przez nas konferencjach, sympozjach i odczytach. Jesteśmy przekonani, że kontakt z naszym Stowarzyszeniem wniesie nowe wartości i wiedzę w wielu aspektach działalności Państwa przedsiębiorstwa i pomoże firmie osiągnąć sukcesy na forum ogólnopolskim i międzynarodowym, czego szczerze Państwu życzymy.

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: