21.05.2024 Zebranie Prezydium i Zarządu Oddziału godz. 15,30 i 16,00

Publikacje omawiające zagadnienia związane z działalnością inżyniera.

 

                                     Wykaz publikacji umieszczonych nz stronie internetowej - SIMP Oddział w Poznaniu
                                                                                           Publikacje / Inżynieria
Data wstawienia Tytuł publikacji Autor Uwagi
2023-07-24 Warunki techniczne wykonania i odbioru Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Jakich kompetencji etycznych potrzebuje Inżynier Anna Malitowska Otwórz dokument
  Civil engineer czyli „inżynier cywilny” Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Firmy inżynierskie Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Organizacja produkcji w małym zakładzie  Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Dokumentacja techniczna w przedsiębiorstwie Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Biura Projektowe Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Dział kontroli jakości Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Kontrola jakości w małej firmie Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Zarządzanie jakością Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Niepewność pomiaru Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Mechanizacja i automatyzacja procesów technologicznych Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Wartość dodana Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Projektowanie fabryk Aleksander Łukomski/Jacek Mańczak Otwórz dokument
  Racjonalizacja w działalności inżynierskiej Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Etos inżyniera cz 1 - Przemiany gospodarcze Antoni Sawicki Otwórz dokument
  Etos inżyniera cz 2 - Historia Antoni Sawicki Otwórz dokument
  Etos inzyniera cz3 - Religia Antoni Sawicki Otwórz dokument
  Etos inzyniera cz4 - Systemy liczenia  Antoni Sawicki Otwórz dokument
  Percepton Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Rentowność Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Etos inzyniera cz5 - Polityka edukacyjna Antoni Sawicki Otwórz dokument
  Etos inzyniera cz6 - Postawy studentów.. Antoni Sawicki Otwórz dokument
  Etos inzyniera cz7 - Psychologia Antoni Sawicki Otwórz dokument
  Etos inzyniera cz8 - Aspekty kultury Antoni Sawicki Otwórz dokument
  Ekspertyzy i opinie techniczne Aleksander Łukomski Otwórz dokument
  Polskie ślady lądowania promu kosmicznego Aleksander Łukomski Otwórz dokument

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2024 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: