Narada Prezydium Zarządu 07.02.2023 godzina 15,30

Publikacje omawiające zagadnienia związane z działalnością inżyniera.

 

                                     Wykaz publikacji umieszczonych nz stronie internetowej - SIMP Oddział w Poznaniu
                                                                                           Publikacje / Inżynieria
Lp Tytuł publikacji Autor Uwagi
1 Jakich kompetencji etycznych potrzebuje Inżynier Anna Malitowska Otwórz dokument
2 Civil engineer czyli „inżynier cywilny” Aleksander Łukomski Otwórz dokument
3 Firmy inżynierskie Aleksander Łukomski Otwórz dokument
4 Organizacja produkcji w małym zakładzie Aleksander Łukomski Otwórz dokument
5 Dokumentacja techniczna w przedsiębiorstwie Aleksander Łukomski Otwórz dokument
6 Biura Projektowe Aleksander Łukomski Otwórz dokument
7 Dział kontroli jakości Aleksander Łukomski Otwórz dokument
8 Kontrola jakości w małej firmie Aleksander Łukomski Otwórz dokument
9 Zarządzanie jakością Aleksander Łukomski Otwórz dokument
10 Niepewność pomiaru Aleksander Łukomski Otwórz dokument
11 Wytyczne organizacji Produkcji w małym zakładzie Aleksander Łukomski Otwórz dokument
12 Mechanizacja i automatyzacja procesów technologicznych Aleksander Łukomski Otwórz dokument
13 Wartość dodana Aleksander Łukomski Otwórz dokument
14 Projektowanie fabryk Aleksander Łukomski/Jacek Mańczak Otwórz dokument
15 Racjonalizacja w działalności inżynierskiej Aleksander Łukomski Otwórz dokument
16 Etos inżyniera cz 1 - Przemiany gospodarcze Antoni Sawicki Otwórz dokument
17 Etos inżyniera cz 2 - Historia Antoni Sawicki Otwórz dokument
18 Etos inzyniera cz3 - Religia Antoni Sawicki Otwórz dokument
19 Etos inzyniera cz4 - Systemy liczenia  Antoni Sawicki Otwórz dokument
20 Percepton Aleksander Łukomski Otwórz dokument
21 Rentowność Aleksander Łukomski Otwórz dokument
22 Etos inzyniera cz5 - Polityka edukacyjna Antoni Sawicki Otwórz dokument
23 Etos inzyniera cz6 - Postawy studentów.. Antoni Sawicki Otwórz dokument
24 Etos inzyniera cz7 - Psychologia Antoni Sawicki Otwórz dokument
25 Etos inzyniera cz8 - Aspekty kultury Antoni Sawicki Otwórz dokument
26 Ekspertyzy i opinie techniczne Aleksander Łukomski Otwórz dokument
27 Polskie ślady lądowania promu kosmicznego Aleksander Łukomski Otwórz dokument
       
       
       
       

Potrzebujesz z nami kontaktu?
Skorzystaj z formularza.

2023 © SIMP Poznań | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Opis: